_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> ספר סוגיות במשפט אזרחי >> תיקון כתב תביעה
שם המוצר/פריט:תיקון כתב תביעה
מחיר מחירון:₪240.00
המחיר שלנו:₪80.00
מע"מ:כולל מע"מ
תקופת אחריות:אין לראות בספר ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, אין אחריות על הנאמר בו, ואין ברכישתו כדי ליצור יחסי עו"ד לקוח
מק''ט:מחיר מחירון מתייחס למהדורה מודפסת

הוסף לסל 


מידע נוסף


ספר "סוגיות במשפט האזרחי" כולל בתוכו 25 סוגיות (מאמרים), אודות נושאים שונים, מרביתם עוסקים בסוגיות שאינן שכיחות או שהמידע עליהם מצומצם. הסוגיות נכתבו תוך מחקר מעמיק בחיפוש אחר מרבית פסקי הדין והספרות העוסקים בסוגיה.


כל סוגיה מתפרשת על פני 30 עד 50 עמודים, הספר על כל סוגיותיו מונה 867 עמ', לצורך הוזלת עלויות הוא נמכר במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודי ב- 600 ש"ח (במקום 1,200 ש"ח במהדורה מודפסת).

יחד עם זאת, כדי לאפשר לכל מאן דבעי לרכוש רק את הסוגיות הרלוונטיות לו ללא צורך ברכישת כל הספר, מוצעת  אפשרות לרכוש 
במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודי, כל מאמר בנפרד בעלות סמלית של 80 ש"ח לסוגיה (במקום 240 ש"ח במהדורה מודפסת).

הרכישה מתבצעת דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי, במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודיוהורדת הקובץ הדיגיטלי תתאפשר לאחר אישור וביצוע התשלום עם קבלת הקוד לאימייל להורדת הקובץ.

מודגש בזאת, כי רכישת הספר או סוגיה ממנו, מקנה אך ורק את האפשרות של קריאה ולימוד, אך אין כל רשות להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה וכיו"ב ללא אישור של המחבר בכתב. כל הזכויות שמורות למחבר, מיכאל חוואי, עו"ד
 

מובהר, כי מטרת הספר או הסוגיות שבו נועדו להעשיר לקורא את הידע בתחום, אך אין כל אחריות על עדכון החקיקה והפסיקה ואין לראות בו משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית או כל קביעה משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין כלשהו יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא וקונקרטי. עוד מובהר, כי אין ברכישת הספר או חלקים ממנו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
 

נושא המאמר: תיקון כתב תביעה

עמודים: 49

תוכן:

 

כידוע, בשיטת המשפט הישראלי כתבי הטענות תוחמים את גדר המחלוקת העובדתית בין בעלי הדין. תיחום המסגרת העובדתית מאפשר לבעלי הדין להיערך כנדרש לבירור הפלוגתות שבית המשפט מתבקש להכריע בהן. על כן אי-העלאת טענה עובדתית מהותית בכתב טענות עלולה לפגוע ביכולתו של היריב להתמודד עמה אם היא תועלה בשלב מאוחר יותר ובית המשפט יידרש לה ויתבסס עליה בהכרעתו.

אלא שלעתים קורה שלאחר שהוגשו כתבי הטענות (כולם או חלקם) מתעורר צורך לשנות את חזית הדיון ולהעלות טענות עובדתיות חדשות, שבירורן נדרש לצורך הכרעה בשאלות השנויות במחלוקת. צורך כזה עשוי להתעורר ממגוון של סיבות ובהן: הוספת עובדות חדשות בעקבות עיון במסמכים שנחשפו בהליכי גילוי; אירועים שקרו לאחר שהוגשו כתבי הטענות ומשליכים על היקף המחלוקת; ואף כאשר מי מבעלי הדין לא כלל בכתב טענותיו את כל העובדות והטענות הדרושות להכרעה במחלוקת מחמת טעות.

הדרך לשנות את חזית הדיון, מקום שהשינוי אינו מוסכם על הצד שכנגד, היא להגיש בקשה לתיקון של כתב הטענות. תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין) מסדירה אפשרות זו, וקובעת כי בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.

עוד נקבע באותה תקנה כי תיקון של טענה עובדתית או הוספתה טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות. בית המשפט מאפשר לתובע לתקן את כתב תביעתו, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. ברם, אם לא שוכנע בית המשפט כי בלעדי התיקון לא תבוא הפלוגתא האמיתית לדיון, דין הבקשה להידחות.

יחד עם זאת, יש לציין, כי לא בכל מקרה בו התיקון המבוקש נדרש לצורך בירור השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת, ייעתר בית המשפט לבקשה, וכי פרמטר זה "שאלות האמיתיות השנויות במחלוקת", אינו כי אם נדבר נוסף לשאר נדבכים במערכת השיקולים העומדים בפני בימ"ש בבואו להחליט בבקשה לתיקון כתבי הטענות.

על כך נתמקד בסוגיה זו, ונחקור שורה של מקרים שנדונו זה מכבר במספר רב של בתי משפט,  מהם מערכת השיקולים העומדים בפני בימ"ש בבואו להחליט בבקשה לתיקון כתב הטענות, מלבד השיקול המרכזי הקבוע בחוק הנוגע ל"שאלות השנויות במחלוקת".

נדון בשאלה מתי בימ"ש ייעתר לבקשת תיקון כתבי הטענות בכלל ותיקון כתב התביעה בפרט, האם בכל שלב, כפי שהחוק מתיר לו, או שמא עד שלב מסויים בהליך? מהם התנאים אשר ישכנעו את בימ"ש להיעתר לבקשה?

זאת ועוד, ככלל הסמכות לדון בבקשה תיקון כתבי טענות מסורה לאותה ערכאה הדנה בתובענה. אך השאלה הדורשת הכרעה היא: האם מוסמך בית-משפט השלום לתקן כתב-תביעה כך שהסמכות לדון בתביעה על-פי כתב-התביעה המתוקן תהיה לבית-המשפט המחוזי, ובד בבד עם התיקון להעביר את הדיון בתביעה לבית-המשפט המחוזי.

משאושרה בקשתו של בעל הדין לתיקון כתב טענותיו (לדוג' תיקון כתב התביעה), האם בעל הדין שכנגד רשאי אף הוא לתקן את כתבי טענותיו (לדוג' כתב ההגנה), ואם כן האם זה מוגבל לתיקונים אותם ביצע בעל הדין, קרי לשאלות השנויות במחלוקת, או שמא רשאי הוא לתקן ככל אשר יחפוץ?

כמו"כ, יש לברר האם מאפייניו המיוחדים של הליך התובענה הייצוגית מוליכים למסקנה כי יש לשקול שיקולים שונים במסגרת בקשה לתיקון בקשת אישור בתובענה ייצוגית?

קטע לדוגמא:
 

Go Back  Print  Send Page
מוצרים קשורים
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" (כל 25 הסוגיות)

ספר "סוגיות במשפט האזרחי" (כל 25 הסוגיות)

מחיר מחירון: ₪1,200.00 המחיר שלנו: ₪600.00

שינוי והרחבת חזית

שינוי והרחבת חזית

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הרמה הנדרשת להוכחת גניבה באזרחי

הרמה הנדרשת להוכחת גניבה באזרחי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

פסק דין על דרך הפשרה

פסק דין על דרך הפשרה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

ערעור על אבעיה

ערעור על אבעיה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

סמכות טבועה

סמכות טבועה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

משפט חוזר באזרחי

משפט חוזר באזרחי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

מעשה בית דין

מעשה בית דין

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

חיוב הוצאות משפט

חיוב הוצאות משפט

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

זכות הייצוג בפני עורך דין

זכות הייצוג בפני עורך דין

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

ערעור על מימצאים עובדתיים

ערעור על מימצאים עובדתיים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

התייחסות שיטה האדוורסרית לפרוצדורה

התייחסות שיטה האדוורסרית לפרוצדורה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

השתק שיפוטי

השתק שיפוטי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

השוואה בין עיקול זמני לעיקול בהוצל"פ

השוואה בין עיקול זמני לעיקול בהוצל"פ

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הפתעת הצד שכנגד במשפט

הפתעת הצד שכנגד במשפט

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הפסקת תובענה

הפסקת תובענה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הכרעה בין עדויות סותרות

הכרעה בין עדויות סותרות

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

היקף הזכות לגילוי מסמכים

היקף הזכות לגילוי מסמכים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

החריגים לזכות הגילוי והעיון במסמכים

החריגים לזכות הגילוי והעיון במסמכים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הודאה והדחה

הודאה והדחה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

לייבסיטי - בניית אתרים