_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> ספר סוגיות במשפט אזרחי >> פסק דין על דרך הפשרה
שם המוצר/פריט:פסק דין על דרך הפשרה
מחיר מחירון:₪240.00
המחיר שלנו:₪80.00
מע"מ:כולל מע"מ
תקופת אחריות:אין לראות בספר ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, אין אחריות על הנאמר בו, ואין ברכישתו כדי ליצור יחסי עו"ד לקוח
מק''ט:מחיר מחירון מתייחס למהדורה מודפסת

הוסף לסל 


מידע נוסף


ספר "סוגיות במשפט האזרחי" כולל בתוכו 25 סוגיות (מאמרים), אודות נושאים שונים, מרביתם עוסקים בסוגיות שאינן שכיחות או שהמידע עליהם מצומצם. הסוגיות נכתבו תוך מחקר מעמיק בחיפוש אחר מרבית פסקי הדין והספרות העוסקים בסוגיה.


כל סוגיה מתפרשת על פני 30 עד 50 עמודים, הספר על כל סוגיותיו מונה 867 עמ', לצורך הוזלת עלויות הוא נמכר במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודי ב- 600 ש"ח (במקום 1,200 ש"ח במהדורה מודפסת).

יחד עם זאת, כדי לאפשר לכל מאן דבעי לרכוש רק את הסוגיות הרלוונטיות לו ללא צורך ברכישת כל הספר, מוצעת  אפשרות לרכוש 
במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודי, כל מאמר בנפרד בעלות סמלית של 80 ש"ח לסוגיה (במקום 240 ש"ח במהדורה מודפסת).

הרכישה מתבצעת דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי, במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודיוהורדת הקובץ הדיגיטלי תתאפשר לאחר אישור וביצוע התשלום עם קבלת הקוד לאימייל להורדת הקובץ.

מודגש בזאת, כי רכישת הספר או סוגיה ממנו, מקנה אך ורק את האפשרות של קריאה ולימוד, אך אין כל רשות להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה וכיו"ב ללא אישור של המחבר בכתב. כל הזכויות שמורות למחבר, מיכאל חוואי, עו"ד
 

מובהר, כי מטרת הספר או הסוגיות שבו נועדו להעשיר לקורא את הידע בתחום, אך אין כל אחריות על עדכון החקיקה והפסיקה ואין לראות בו משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית או כל קביעה משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין כלשהו יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא וקונקרטי. עוד מובהר, כי אין ברכישת הספר או חלקים ממנו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

נושא המאמר: פסק דין על דרך הפשרה

עמודים: 42

תוכן:

בית-משפט הדן שלא על דרך הפשרה, חזקה עליו שהוא פוסק בראש ובראשונה על-פי הדין שהוא מיישם על העניין שלפניו. עם זאת, אין הוא מנוע מלהביא בחשבון שיקוליו – אם הדין אינו מציב גבולות לכך – גם שיקולים ראויים אחרים, שהם, בעיקר, שיקולים אנושיים ומוסריים העולים מתוך הנסיבות המיוחדות של העניין ושל המתדיינים. במילים אחרות, שיקול-דעתו מבוסס הן על הדין והן על אותם שיקולים, כאשר הבכורה היא, כמובן, לשיקולי הדין.

ההסדר הקבוע בסעיף 79א (א) לחוק, לפיו: בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה. נועד "להחיש את פתרון הסכסוך מחד, ולהקל מעומס התדיינויות שבבתי המשפט מאידך".

ראשית אחקור, האם בימ"ש מוגבל בפסק דינו שניתן על דרך הפשרה, לפסוק אך בפשרה בין בעלי הדין, או שמא אף רשאי הוא לפסוק ע"פ הדין המהותי? האם פסיקתו על דרך הפשרה מחייבת לחלוק את פערי מחלוקתם של הצדדים לחצי ולהכריע באמצע, או שמא רשאי הוא לקבוע כי רק צד אחד יזכה בתביעה?

שנית, העילות להתערבות בפסק דין שניתן על דרך הפשרה מצומצמות יותר מאשר במקרה של ערעור רגיל ובית המשפט יטה להתערב בפסק דין של פשרה אך ורק במקרים בולטים וקיצוניים.

לפיכך, השאלה המרכזית שאותה אלבן, מהם הקריטריונים לאותם "מקרים בולטים וקיצוניים" שעליהם דיברה הפסיקה? האם גם בערעורים על גובה הנזק? או שמא רק בערעורים על עצם החבות? האם הערעורים מצומצמים רק לעניינים טכניים פרוצדוראליים או שמא אף על הכרעות מהותיות?

האם עומדת בפני ערכאה שיפוטית הדנה "בדרך של פשרה" האפשרות לפסוק גם לפי הדין המהותי, או שמא נשללת אפשרות זו מניה וביה ובכל מקרה התוצאה צריכה להיות פשרה כלשהי בין עמדות בעלי-הדין?

אפילו תאמר שקיימת אפשרות לפסוק על-פי הדין בדרך-כלל, אפשרות זאת לא קיימת כאשר התוצאה על-פי הדין היא שבעל-דין אחד יצא כש"מלוא תאוותו בידיו", ואילו בעל-הדין שכנגד יצא ו"ידיו על ראשו". במילים אחרות, האם בפסק-דין על דרך הפשרה לא ייתכן שתתקבל התביעה כולה או שתידחה התביעה כולה?

זאת ועוד, האם רשאי בית-משפט שבעלי-הדין הסכימו כי יפסוק בעניין שלפניו "בדרך של פשרה", לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], לפסוק על-פי הדין המהותי בלבד, ולא להביא בחשבון שיקוליו, גם שיקולים אחרים, שאינם מן הדין.

בנוסף אחקור, האם בימ"ש צריך לנמק את פסק דינו שניתן על דרך הפשרה? והאם לנימוקו ישנה השלכה על האפשרות לערער? זאת ועוד, האם בית-משפט המכריע במחלוקת "על דרך הפשרה" רשאי לפסוק על-פי הדין, גם אם משמעות הדבר היא קבלת התביעה כולה או דחייתה, או שמא הפסק צריך להיות פשרה כלשהי בין עמדות בעלי-הדין?

ומעניין לעניין, אחקור גם את האפשרות לבטל פסק-דין שניתן כאשר העילה היא מחמת פגם בכריתה או בשל הפרתו על-ידי הצד השני, או כאשר העילה היא אכיפת החוזה עקב ביטולו על ידי הצד שכנגד.

קטע לדוגמא:











Go Back  Print  Send Page
מוצרים קשורים
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" (כל 25 הסוגיות)

ספר "סוגיות במשפט האזרחי" (כל 25 הסוגיות)

מחיר מחירון: ₪1,200.00 המחיר שלנו: ₪600.00

תיקון כתב תביעה

תיקון כתב תביעה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

שינוי והרחבת חזית

שינוי והרחבת חזית

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הרמה הנדרשת להוכחת גניבה באזרחי

הרמה הנדרשת להוכחת גניבה באזרחי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

ערעור על אבעיה

ערעור על אבעיה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

סמכות טבועה

סמכות טבועה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

משפט חוזר באזרחי

משפט חוזר באזרחי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

מעשה בית דין

מעשה בית דין

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

חיוב הוצאות משפט

חיוב הוצאות משפט

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

זכות הייצוג בפני עורך דין

זכות הייצוג בפני עורך דין

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

ערעור על מימצאים עובדתיים

ערעור על מימצאים עובדתיים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

התייחסות שיטה האדוורסרית לפרוצדורה

התייחסות שיטה האדוורסרית לפרוצדורה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

השתק שיפוטי

השתק שיפוטי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

השוואה בין עיקול זמני לעיקול בהוצל"פ

השוואה בין עיקול זמני לעיקול בהוצל"פ

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הפתעת הצד שכנגד במשפט

הפתעת הצד שכנגד במשפט

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הפסקת תובענה

הפסקת תובענה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הכרעה בין עדויות סותרות

הכרעה בין עדויות סותרות

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

היקף הזכות לגילוי מסמכים

היקף הזכות לגילוי מסמכים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

החריגים לזכות הגילוי והעיון במסמכים

החריגים לזכות הגילוי והעיון במסמכים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הודאה והדחה

הודאה והדחה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

לייבסיטי - בניית אתרים