_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> ספר סוגיות במשפט אזרחי >> חיוב הוצאות משפט
שם המוצר/פריט:חיוב הוצאות משפט
מחיר מחירון:₪240.00
המחיר שלנו:₪80.00
מע"מ:כולל מע"מ
תקופת אחריות:אין לראות בספר ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, אין אחריות על הנאמר בו, ואין ברכישתו כדי ליצור יחסי עו"ד לקוח
מק''ט:מחיר מחירון מתייחס למהדורה מודפסת

הוסף לסל 


מידע נוסף

ספר "סוגיות במשפט האזרחי" כולל בתוכו 25 סוגיות (מאמרים), אודות נושאים שונים, מרביתם עוסקים בסוגיות שאינן שכיחות או שהמידע עליהם מצומצם. הסוגיות נכתבו תוך מחקר מעמיק בחיפוש אחר מרבית פסקי הדין והספרות העוסקים בסוגיה.

כל סוגיה מתפרשת על פני 30 עד 50 עמודים, הספר על כל סוגיותיו מונה 867 עמ', לצורך הוזלת עלויות הוא נמכר במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודי ב- 600 ש"ח (במקום 1,200 ש"ח במהדורה מודפסת).

יחד עם זאת, כדי לאפשר לכל מאן דבעי לרכוש רק את הסוגיות הרלוונטיות לו ללא צורך ברכישת כל הספר, מוצעת  אפשרות לרכוש 
במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודי, כל מאמר בנפרד בעלות סמלית של 80 ש"ח לסוגיה (במקום 240 ש"ח במהדורה מודפסת).

הרכישה מתבצעת דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי, במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודיוהורדת הקובץ הדיגיטלי תתאפשר לאחר אישור וביצוע התשלום עם קבלת הקוד לאימייל להורדת הקובץ.

מודגש בזאת, כי רכישת הספר או סוגיה ממנו, מקנה אך ורק את האפשרות של קריאה ולימוד, אך אין כל רשות להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה וכיו"ב ללא אישור של המחבר בכתב. כל הזכויות שמורות למחבר, מיכאל חוואי, עו"ד
 

 

מובהר, כי מטרת הספר או הסוגיות שבו נועדו להעשיר לקורא את הידע בתחום, אך אין כל אחריות על עדכון החקיקה והפסיקה ואין לראות בו משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית או כל קביעה משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין כלשהו יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא וקונקרטי. עוד מובהר, כי אין ברכישת הספר או חלקים ממנו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

נושא המאמר: חיוב הוצאות משפט

עמודים: 33

תוכן:

הדין החל בישראל מימים ימימה הוא כי באופן עקרוני המפסיד הוא שנושא בהוצאות המשפט של הזוכה בדין. זהו הכלל המוכר כ"הוצאות לפי התוצאות". כלל זה מגלה, כי בעצם העיקרון כי חייב בעל הדין שהפסיד בדינו לשאת בהוצאות הזוכה, אין בהכרח משום קביעה באשר לשיעורן של הוצאות אלה.

יש לציין, כי תחום שיעורן של הוצאות משפט פרוץ, כאשר לעיתים באותו עניין ובפני אותה ערכאה בשל אותן נסיבות נגלים לעינינו פערים משמעותיים בקביעת שיעור ההוצאות בין דיון אחד למשנהו ובין שופט לחברו, פערים אלה אינם תואמים לעיקרון הצדק השוויון והיושר.

א"כ נשאלת השאלה, כאשר בעל דין פותח בהליך בבית המשפט וההליך נסתיים בקביעה כי בעל הדין האחד יחוב בהוצאותיו של בעל הדין האחר, מהו שיעורן של הוצאות אלו ושכר הטרחה שיפסקו? כלום זכאי בעל דין לשיפוי מלא בגין כל הוצאותיו ושכר הטרחה ששילם לפרקליטו ("הוצאות ריאליות")?

יש הטוענים, כי יש לפסוק את שיעור ההוצאות שהוצא בפועל ("הוצאות ריאליות"). לפי עקרון היסוד שצריך להיות כי משנקבע כי בעל דין זכה בהליך ובסעד לו עתר, חובה על הצד שכנגד לשפותו בגין ההוצאות בהן נשא לשם קבלת הסעד. וזאת ע"פ המושכלות יסוד, כי בעל דין שזכה במשפט לא ייצא בחסרון כיס מן ההתדיינות עם יריבו ומכאן שיש חובת שיפוי על מלוא שכר הטרחה ששולם. זוהי נקודת המוצא. יחד עם זאת, יש כמובן שיקול דעת לבית המשפט ורשאי הוא להתחשב בגורמים שונים לעניין שיעור ההוצאות, ובהם בין היתר המועד בו נסתיים ההליך וסבירות ההוצאות ושכר הטרחה בהתחשב בטיב העניין. 

מנגד יש הטוענים, כי אילו יפסק שיעור ההוצאות כפי שכל בעל דין שילם בפועל, נגיע לתוצאה בלתי סבירה בעליל. הלוא, פסיקת הוצאות צריכה להיות על בסיס ההשקעה בפועל של הצד האחר, ולא בהתאם לתמחור של ב"כ של בעל הדין.

זאת ועוד טוענים, כי בבוא בימ"ש לבחון את שיעור ההוצאות, עליו לשקול את כלל נסיבות המקרה ובהם, בין היתר, אופייה של התובענה ומידת מורכבותה; הסעד המבוקש והיחס בינו לבין סעד שנפסק; היקף העבודה שהושקעה על ידי בעל הדין בהליך ושכר הטרחה ששולם או שבעל הדין התחייב לשלמו. שיעור ההוצאות שנפסק בפועל בבתי משפט במקרים דומים ויש לראות בכך אמת מידה מנחה שאין הצדקה לסטות ממנה בנסיבות המקרה.

אם כן, השאלה משפטית היא: משעה שהוחלט על חיוב בעל דין בהוצאות משפט ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (להלן: "הוצאות"), מהי אמת המידה לפיה יוכרע שיעור הוצאות זה? גדר המחלוקת העיקרי הוא סביב השאלה אם ההוצאות צריך שתהיינה "ריאליות", כלומר הוצאות שהוצאו על ידי בעל הדין בפועל (או שהתחייב להוציאן), או שמא אמת מידה אחרת, כגון הוצאות סבירות או הוצאות מינימאליות.

שאלה נוספת שננסה לחקור במאמר זה, מהם העקרונות המנחים את שיקול דעתו של השופט היושב בדין, ומהם הנסיבות אשר ישפיעו על שיקול דעתו של היושב בדין, ומהם הנתונים אשר יתנו משקל יתר ומהם שיתנו משקל מועט לקביעת שיעור ההוצאות.

כמו"כ, ננסה להתחקות אחר מקור החיוב של הוצאות משפט האם מקורו נטוע במישור הנזיקי או שמא במישור העונשי או שמא לא בזה ולא בזה וכי מקורו בתכליתו אשר בבסיסו עומדים עקרונות של צדק ויושר?

זאת ועוד, נחקור על מי מבעלי הדין מוטלת חובת ההוכחה בשיעורן של ההוצאות? והאם הלכה למעשה על בעלי הדין לפרט מעבר לתביעתם גם את הוצאותיהם בתביעה כולל צירוף אסמכתאות וראיות?

בנוסף, לא נתעלם מהמדינה, נחקור מהי מצבה של המדינה בפסיקת הוצאות נגדה ולטובתה, האם הדין משתנה כאשר עסקינן ברשות ציבורית? או שמא רשות ציבורית ופרטית חד הן לעניין זה? 


קטע לדוגמא: 

Go Back  Print  Send Page
מוצרים קשורים
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" (כל 25 הסוגיות)

ספר "סוגיות במשפט האזרחי" (כל 25 הסוגיות)

מחיר מחירון: ₪1,200.00 המחיר שלנו: ₪600.00

תיקון כתב תביעה

תיקון כתב תביעה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

שינוי והרחבת חזית

שינוי והרחבת חזית

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הרמה הנדרשת להוכחת גניבה באזרחי

הרמה הנדרשת להוכחת גניבה באזרחי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

פסק דין על דרך הפשרה

פסק דין על דרך הפשרה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

ערעור על אבעיה

ערעור על אבעיה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

סמכות טבועה

סמכות טבועה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

משפט חוזר באזרחי

משפט חוזר באזרחי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

מעשה בית דין

מעשה בית דין

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

זכות הייצוג בפני עורך דין

זכות הייצוג בפני עורך דין

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

ערעור על מימצאים עובדתיים

ערעור על מימצאים עובדתיים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

התייחסות שיטה האדוורסרית לפרוצדורה

התייחסות שיטה האדוורסרית לפרוצדורה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

השתק שיפוטי

השתק שיפוטי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

השוואה בין עיקול זמני לעיקול בהוצל"פ

השוואה בין עיקול זמני לעיקול בהוצל"פ

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הפתעת הצד שכנגד במשפט

הפתעת הצד שכנגד במשפט

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הפסקת תובענה

הפסקת תובענה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הכרעה בין עדויות סותרות

הכרעה בין עדויות סותרות

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

היקף הזכות לגילוי מסמכים

היקף הזכות לגילוי מסמכים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

החריגים לזכות הגילוי והעיון במסמכים

החריגים לזכות הגילוי והעיון במסמכים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הודאה והדחה

הודאה והדחה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

לייבסיטי - בניית אתרים