_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> ספר סוגיות במשפט אזרחי >> התייחסות שיטה האדוורסרית לפרוצדורה
שם המוצר/פריט:התייחסות שיטה האדוורסרית לפרוצדורה
מחיר מחירון:₪240.00
המחיר שלנו:₪80.00
מע"מ:כולל מע"מ
תקופת אחריות:אין לראות בספר ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, אין אחריות על הנאמר בו, ואין ברכישתו כדי ליצור יחסי עו"ד לקוח
מק''ט:מחיר מחירון מתייחס למהדורה מודפסת

הוסף לסל 


מידע נוסף

ספר "סוגיות במשפט האזרחי" כולל בתוכו 25 סוגיות (מאמרים), אודות נושאים שונים, מרביתם עוסקים בסוגיות שאינן שכיחות או שהמידע עליהם מצומצם. הסוגיות נכתבו תוך מחקר מעמיק בחיפוש אחר מרבית פסקי הדין והספרות העוסקים בסוגיה.


כל סוגיה מתפרשת על פני 30 עד 50 עמודים, הספר על כל סוגיותיו מונה 867 עמ', לצורך הוזלת עלויות הוא נמכר במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודי ב- 600 ש"ח (במקום 1,200 ש"ח במהדורה מודפסת).

יחד עם זאת, כדי לאפשר לכל מאן דבעי לרכוש רק את הסוגיות הרלוונטיות לו ללא צורך ברכישת כל הספר, מוצעת  אפשרות לרכוש 
במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודי, כל מאמר בנפרד בעלות סמלית של 80 ש"ח לסוגיה (במקום 240 ש"ח במהדורה מודפסת).

הרכישה מתבצעת דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי, במהדורה דיגיטלית באמצעות הורדת קובץ pdf ייעודיוהורדת הקובץ הדיגיטלי תתאפשר לאחר אישור וביצוע התשלום עם קבלת הקוד לאימייל להורדת הקובץ.

מודגש בזאת, כי רכישת הספר או סוגיה ממנו, מקנה אך ורק את האפשרות של קריאה ולימוד, אך אין כל רשות להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה וכיו"ב ללא אישור של המחבר בכתב. כל הזכויות שמורות למחבר, מיכאל חוואי, עו"ד
 

מובהר, כי מטרת הספר או הסוגיות שבו נועדו להעשיר לקורא את הידע בתחום, אך אין כל אחריות על עדכון החקיקה והפסיקה ואין לראות בו משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית או כל קביעה משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין כלשהו יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא וקונקרטי. עוד מובהר, כי אין ברכישת הספר או חלקים ממנו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

נושא המאמר: התייחסות שיטה האדוורסרית לפרוצדורה

עמודים: 34

תוכן:

תקנות סדר הדין האזרחי, מטרתן בין היתר לעשות סדר בהליך השיפוטי, אם זה באמצעות קביעת מועדים ואם זה באמצעות הגשת בקשות לפי כללי הפרוצדורה. בהתייחסותו של בית המשפט לשימוש בתקנות וליישומן, קיימות אסכולות שונות.
בהתייחסותו של בית המשפט לשימוש בתקנות סדר הדין האזרחי וליישומן, קיימות אסכולות שונות. אסכולה אחת מייצגת עמדה ליברלית מקילה, שעל־פיה על בית המשפט לפתוח את שעריו לרווחה, ככל האפשר, למרות תקלות או שגיאות דיוניות. מנגד לפי האסכולה השנייה, יש לשמור על רוח ליברלית רק למקרים העלולים לגרום לעיוות־דין ולא כדבר שבשגרה, שאם לא כן יתייחסו בעלי הדין להוראות התקנות בזלזול.

בסוגיה אביא את שתי האסכולות הנוהגות בשיטת המשפט הישראלי, הלוא היא השיטה האדוורסרית. נביא את רשימת השופטים הנוקטים באסכולה הליברלית ומנגד נביא את רשימת השופטים שהם נוקטים באסכולה השמרנית יותר. כמו"כ, אדון בהתייחסות בית המשפט לכללי הפרוצדורה ולהיצמדותו אליהם, וכן נדון בהשלכות של האסכולות השונות ובנפקות הנגזרת מהאסכולות אלו.

מעניין לעניין באותו עניין, נעסוק בנפקותא של השיטה האדוורסרית אשר אומצה על ידי המשפט הישראלי, שיטה זו נוקטת בעמדה כי: "אין לו לדיין אלא מה שרואות עיניו". השיטה האדברסרית, מקובלת במיוחד בארצות בהן נהוג המשפט המקובל (המשפט הבריטי ומדינות שקיבלו את שיטת המשפט הבריטית), בה משמש שופט כמכריע פאסיבי על פי עובדות וטיעונים המובאים בפניו על ידי בעלי הדין, ואינו לוקח חלק אקטיבי בחיפוש העובדות והכללים המשפטיים שיש להחיל במקרה הבא לדיון.

אל מול שיטת המשפט האדברסרית עומדת השיטה האינקוויזיטורית, המקובלת בארצות בהן נהוג המשפט הקונטיננטלי, בשיטה האינקוויזיטורית השופט נוטל חלק פעיל בחקירה, ויכול למצוא עובדות שבעלי הדין בחרו שלא להביא בפניו.

בסוגיה זו נתמקד בשיטה האדוורסרית שהיא כאמור מקובלת בשיטת המשפט הישראלי, נדון בהתייחסות בית המשפט למשפט האדוורסרי בניהול ההליך, ונביא את המשמעויות הנלוות לאימוץ השיטה האדוורסרית.

מעניין לעניין באותו עניין, נעסוק בשאלה האם ניתן להעיד שופט בבית משפט? כידוע, אומצה בישראל השיטה האדברסרית הנהוגה במדינות המשפט המקובל, ולפיה זכותו של בעל-דין לחקור בחקירה שכנגד את עדיו של בעל-הדין שכנגד באולם בית-המשפט, בפני השופט היושב בדין, היא יסוד חיוני בהליך השיפוטי, השאלה אם ראוי להעיד שופט כעד על דוכן העדים?

כמו"כ נבחן מדוע לא הועמדה להכרעה שיפוטית השאלה האם ניתן להעמיד שופט על דבר שאינו קשור בתפקידו השיפוטי – בין שאירע לפני תחילת כהונתו ובין שאירע במהלכה? האם משום שלא היו מקרים כגון אלה שבהם היה צורך בעדותו של שופט? ואולי משום שהצורך בא על סיפוקו בדרך אחרת – על-ידי תצהיר או מכתב? ושמא משום שהיה ברור ומובן לצד המעוניין שדבר זה הוא בגדר מעשים "אשר לא ייעשו"? לבסוף נערוך בעניין זה השוואה למשפט העברי.

קטע לדוגמא:

 

Go Back  Print  Send Page
מוצרים קשורים
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" (כל 25 הסוגיות)

ספר "סוגיות במשפט האזרחי" (כל 25 הסוגיות)

מחיר מחירון: ₪1,200.00 המחיר שלנו: ₪600.00

תיקון כתב תביעה

תיקון כתב תביעה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

שינוי והרחבת חזית

שינוי והרחבת חזית

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הרמה הנדרשת להוכחת גניבה באזרחי

הרמה הנדרשת להוכחת גניבה באזרחי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

פסק דין על דרך הפשרה

פסק דין על דרך הפשרה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

ערעור על אבעיה

ערעור על אבעיה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

סמכות טבועה

סמכות טבועה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

משפט חוזר באזרחי

משפט חוזר באזרחי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

מעשה בית דין

מעשה בית דין

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

חיוב הוצאות משפט

חיוב הוצאות משפט

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

זכות הייצוג בפני עורך דין

זכות הייצוג בפני עורך דין

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

ערעור על מימצאים עובדתיים

ערעור על מימצאים עובדתיים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

השתק שיפוטי

השתק שיפוטי

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

השוואה בין עיקול זמני לעיקול בהוצל"פ

השוואה בין עיקול זמני לעיקול בהוצל"פ

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הפתעת הצד שכנגד במשפט

הפתעת הצד שכנגד במשפט

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הפסקת תובענה

הפסקת תובענה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הכרעה בין עדויות סותרות

הכרעה בין עדויות סותרות

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

היקף הזכות לגילוי מסמכים

היקף הזכות לגילוי מסמכים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

החריגים לזכות הגילוי והעיון במסמכים

החריגים לזכות הגילוי והעיון במסמכים

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

הודאה והדחה

הודאה והדחה

מחיר מחירון: ₪240.00 המחיר שלנו: ₪80.00

לייבסיטי - בניית אתרים