_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> פלילי >> רישום פלילי >> מחיקת רישום פלילי

 

מחיקת רישום פלילי

מבוא

"רישום פלילי" מתייחס לעבירה שאזרח נשפט עליה ונגזר דינו ל"חובה", במקרה זה נותר לאזרח רישום פלילי, אך לעומת זאת אדם שנפתח נגדו תיק במשטרה, במידה והתיק נסגר בעילת חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור, נותר לאזרח רישום משטרתי, וכדי לבטלו ראו מאמרנו "ביטול רישום משטרתי - שינוי עילת סגירת תיק".

קיימים הבדלים נוספים בין רישום משטרתי לבין רישום פלילי, על כך ועוד ראו מאמרנו: "ההבדל בין רישום פלילי לבין רישום משטרתי". במאמר זה נעסוק במחיקת רישום פלילי.


המסגרת הנורמטיבית

ראוי לציין, כי תקופות ההתיישנות והמחיקה של רישומים פליליים מוגדרות בחוק והן חלות באופן אוטומטי באמצעות מערכת המחשוב. משמעות המחיקה היא צמצום הגורמים הזכאים לקבל מידע זה עפ"י חוק, לכדי גורמים מעטים ביותר, ועל כן רישומים אלה ממשיכים להופיע בתדפיס זכות העיון שכל אדם רשאי לקבל על שמו, בכל תחנת משטרה.

סעיף 2 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, המחוקק מנה את הרישומים שמוגדרים "רישומים פליליים", וכך קבע המחוקק:
"ואלה פרטי הרישום:
(1)   הרשעות וענשים של בית משפט או בית דין בפלילים (להלן - בית משפט) בשל פשעים ועוונות (להלן - עבירות);
(2)   צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה - למעט צווים נגד מתלונן - וצווי שירות לתועלת הציבור, אף אם ניתנו ללא הרשעה, והכל עקב עבירה;
(3)   קביעת בית משפט באישום בעבירה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי;
(4)   קביעה לפי סעיף 24 וצו לפי סעיף 26 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א–1971;
(5)   (נמחקה);
(6)   שינוי שנעשה בפרט רישום מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת על פי דין;
(7)   החלטת נשיא המדינה לפי סעיף 18."

הסמכות למחיקת רישום פלילי

הסמכות למחיקת רישום פלילי נתונה ומסורה אך ורק לנשיא המדינה, זאת ועוד, במחיקת רישום פלילי המוגשת לנשיא המדינה, הנשיא חונן את האדם וגורם ל"קיצור תקופת המחיקה של רישום פלילי", כיוון שבכל מקרה לא ניתן למחוק רישום פלילי רטרואקטיבי, כי אם להפסיקו מכאן ואילך.

יצוין, כי כל אדם זכאי לעיין ברישום הפלילי והמשטרתי שלו, באמצעות גישה פיזית לכל תחנת משטרה, ולבקש תדפיס מידע הכולל את הרישומים הפליליים והרישומים המשטרתיים שעל שמו, כאשר ליד הרישומים הפליליים מצוינים גם מועדי ההתיישנות והמחיקה.

תדפיס המידע האמור, אינו מיועד למסירה לכל גורם שהוא ולכל צורך שהוא, שכן מי שזכאי עפ"י חוק לקבל מידע מן המרשם, מקבל אותו ישירות ממשטרת ישראל, בהיקף ובפירוט לו זכאי אותו גורם עפ"י חוק, שהוא בד"כ מצומצם ביחס למידע המופיע בתדפיס זכות העיון.

האיסור לדרוש תדפיס רישום פלילי

ראוי לציין בהקשר זה, כי מי שמבקש מאדם את תדפיס זכות העיון, גם אם האדם הסכים לתת לו וגם אם הוא גורם הזכאי לקבל מידע מן המרשם עפ"י חוק, עובר עבירה שדינה מאסר, ואם זה נועד לצורכי העסקה או קבלת החלטה בעניינו של אותו אדם, הרי שהוא מבצע עבירה שעונשה שנתיים מאסר, והכל כמפורט בסע' 22 לחוק שזה לשונו:
(א) מי שהשיג או דרש מן המרשם, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו זכאי לקבלו, דינו – מאסר שנה; בסעיף זה, "מידע" רישומים אחרים כאמור בסעיף 1 (ג) ופרטי רישום –  כאמור בסעיף 2.
(ב) מי שהשיג או דרש מן המרשם, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו זכאי לקבלו לשם העסקה או לשם קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו, דינו מאסר שנתיים;  לעניין זה, לא יראו מי שעשה כאמור כזכאי לקבל מידע מן המרשם, בשל כך בלבד שהאדם שהמידע נוגע לו הסכים למסירת המידע."
סוף דבר
נמצינו למדים, כי הסמכות למחיקת רישום פלילי מסורה אך ורק לנשיא המדינה, יחד עם זאת, החלטתו, איננה סופית ונתונה היא לביקורת שיפוטית, אולם בטרם מוגשת בקשה או עתירה לשינוי העילה, תחילה על המבקש לעיין היטיב בחומר החקירה ולבחון היטיב את הבקשה בצירוף הנימוקים.

יצוין, כי לא אחת כאשר חשוד מגיש בקשה למחיקת רישום פלילי ו/או משטרתי, ללא ידע ו/או ללא ניסיון בתחום, בקשתו על פי רוב תידחה על הסף, שכן בקשה שאינה מוגשת כדבעי ללא נתינת משקל לנימוקים שבחוק ושבהנחיות – קרוב לוודאי שתידחה על הסף, לכן החכם עיניו בראשו יקדים תרופה למכה בהתייעצות עם עורך דין בעל ניסיון בתחום המשפט המנהלי.

 
נכתב ע"י - עו"ד מיכאל חוואי
 
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בתשובות אלו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים