_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית  >>  חדשות מהפסיקה
אנשי רשות האוכלוסין רשאים לסרב כניסתו של אזרח ממדינה הפטורה מויזת כניסה לישראל אף כאשר אין בהירות למטרת הכניסה
( 26/01/2015,  יום שני)
אמנם, אזרחי אוקראינה, אינם נדרשים לבקש אשרת כניסה לישראל לצורך ביקור של עד 3 חודשים. חרף האמור, רשאי שר הפנים לסרב כניסתו לישראל של אזרחים אלו, אם יש לדעתו נסיבה המצדיקה זאת. בנסיבות בהם קיים חוסר בהירות במטרת כניסתם של האזרחים, רשאים פקחי רשות האוכלוסין למנוע כניסתם של אלו. רעמ (ת"א) 26678-12-14 נטלי יבורסקה נ' מדינת ישראל (מרים סוקולוב; 26/01/15)

רשות ערעור ב"גלגול שלישי" על פס"ד בערעור על החלטת בית הדין למשמורת תינתן רק במקרים חריגים
( 25/01/2015,  יום ראשון)
בר"ע על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, אשר קיבל את ערעורו של המשיב על החלטת ביה"ד למשמורת של שוהים שלא כדין והורה כי המבקשת תיוותר במשמורת עד שתגורש מישראל. . ביהמ"ש העליון דחה את הבקשה בקובעו: רשות ערעור ב"גלגול שלישי" על פסקי דין שניתנו בערעורים על החלטות של בתי הדין למשמורת תינתן רק במקרים חריגים, מקום בו מתעוררת שאלה ציבורית או כללית החורגת מעניינם של בעלי הדין, או כאשר נדרשת התערבות למניעת עיוות דין. המקרה דנן אינו נמנה על קטגוריה מצומצמת זו. אף שהמבקשת ניסתה לטעון זאת בשפה רפה, עניינה אינו מעורר כל שאלה כללית, אלא ממוקד בנסיבותיה הקונקרטיות בלבד. יתרה מכך, טענותיה של המבקשת בכל הנוגע לבקשה לקבל סעדים זמניים (למניעת סילוקה מישראל ולשחרורה ממשמורת) הועלו שוב ושוב בפני כלל הערכאות, כולל פעמיים בפני בימ"ש זה, ואין כל שינוי נסיבות המצדיק להידרש אליהן שוב במסגרת דיונית נוספת. אכן, אין ספק כי מבחינת המבקשת לסילוקה מישראל יש משמעויות קשות. אולם קושי זה נובע מדיני ההגירה עצמם. למעשה, מהלך זה כבר היה אמור להתבצע לפני זמן רב והוא נמנע רק בשל סירוב המבקשת לשתף פעולה עם הרשויות. זהו טעם נוסף לכך שאין מקום לשחרר את המבקשת ממשמורת. בר"מ 378/15 Siyon cumary choppala נ' משרד הפנים (עליון; ד' ברק ארז; 25/01/15)

בית המשפט קיבל עתירה להורות על שדרוג מעמדה של עותרת, במסגרת הליך מדורג של איחוד משפחות, בשל עיכוב בלתי סביר ובלתי מוצדק שחל בטיפול בבקשה
( 08/12/2014,  יום שני)
בית המשפט קיבל עתירה להורות על שדרוג מעמדה של עותרת, במסגרת הליך מדורג של איחוד משפחות, בשל עיכוב בלתי סביר ובלתי מוצדק שחל בטיפול בבקשה (עת"מ (י-ם) 3683-09-14 פלוני נ' משרד הפנים (08/12/14)

הצלת ילד יהודי בשואה מהווה טעם הומניטארי מיוחד שמספיק להשאיר בגינו אלמנה של אזרח ישראלי
( 05/12/2014,  יום שישי)
עוד ניצחון בתיק שמשרדנו ייצג, רק שהפעם מדובר בסיפור יוצא דופן ומיוחד במינו שאת קיצורו הבאתי כאן: • בתקופת השואה מר זאב, היה ילד בגיל 9 לחייו, אז נשא את השם הפולני "זבישק". • היה זה בשנת 1943, כאשר אמו, מחשש לחייו, מסרה אותו באותה עת לבית החלמה לילדים בפולין, שם הסתתר זבישק יחד עם ילדים יהודים נוספים. • ביום בהיר, מששמע הצורר הנאצי, על הימצאותם של ילדים יהודים בבית ההחלמה, פרצו למוסד והחלו לירות לכל עבר, זבישק קפץ מהחלון האחורי ונס על נפשו לעבר היערות. • לאחר ריצה ממושכת ותלאות שעבר בדרך הגיע לכפר טרנבקה, שם פגש במר לאונרד, הלוא הוא אביה של מרשתי, אשר רחם עליו והחביאו ברפת שבביתו, שם הסתתר זבישק כשנה עד סיום המלחמה. • בכך נטל מר לאונרד סיכון רב, בהסתרת זבישק בביתו שבכפר. שהרי ידוע, כי מי שנתפס בהסתרת יהודים במהלך תקופת השואה גורלו נחרץ למוות, וידוע כי הפולנים עצמם הלשינו על כך לגרמנים על יהודי שמסתתר. כך שמר לאונרד נטל סיכון רב בכך שהסתיר את זבישק, הן מפני הגרמנים והן מפני שכניו הפולנים. • לאחר עשרות שנים מר זאב (זבישק) החל לתור אחר מצילו מר לאונרד, ובעקבות חיפושים ממושכים עלה על עקבותיו ולראשונה מאז המלחמה חודש הקשר ביניהם ואלו הקפידו לשמור על קשר הדוק, בשלב מסוים משנודע לו על בתו (מרשתי), זה הציע לה לבוא ולבקר בישראל, כך מצאה עצמה (מרשתי) מבקרת בישראל במהלך שנת 1996. • לאחר תקופת היכרות קצרה, בה שהתה מרשתי בישראל, מצאו האחד חן בעיני השנייה, והתאהבו זה בזו והחליטו לעבור ולהתגורר במשותף כידועים בציבור. • כעבור מספר שנים, נישאו השניים זל"ז כדין, בהתאם לכך ובסמוך לכך, החלו בהליך חדש של הסדרת מעמד במשרד הפנים על סמך "נישואין". כתוצאה מכך, מרשתי קיבלה אשרת ארעי לשנה, כאשר לפי הנוהל היה עליה לחדש אשרה זו כל שנה למשך ארבע שנים שבסיומם עתידה לקבל "אזרחות ישראלית". • ברם, בצער רב, כשנה וחצי לפני סיום התהליך שבסיומו היה על מרשתי לקבל אזרחות ישראלית, בעלה, זאב, הלך לעולמו, לאחר שחלה במחלת סרטן הדם ועבר סבל רב וייסורים קשים. כתוצאה מכך הופסק ההליך המדורג ובוטל מעמד הארעי שברשותה, וכעבור זמן משרד הפנים רצה לגרשה מהארץ. • בעקבות עתירה שהגשנו לבית המשפט, ביטלנו את החלטת משרד הפנים ובקרוב תוענק למרשתי אשרת קבע. (עמ"נ 6195-09-14 וצר ואח' נ' שר הפנים ואח')

בג"ץ קבע ברוב דעות (7:2) כי אין מקום להורות לאכוף את תכנית לימודי הליבה על מוסדות החינוך התרבותיים-ייחודיים (חרדים)
( 17/09/2014,  יום רביעי)
בג"ץ קבע ברוב דעות (7:2) כי אין מקום להורות לאכוף את תכנית לימודי הליבה על מוסדות החינוך התרבותיים-ייחודיים (חרדים), בגדרי ההכרעה עמדה השאלה האם גדרי החינוך נכנסים תחת הקטגוריה של זכות חוקתית שבכוחה לבטל חוק או לאו. - בג"ץ 3752/10 אמנון רובינשטיין נ' הכנסת (עליון; ע' ארבל, א' רובינשטיין, ס' ג'ובראן, א' חיות, נ' הנדל, ע' פוגלמן, י' עמית, א' גרוניס, מ' נאור)

בג"צ פסק כי העתירות הדנות בחוק המאפשר ליישובים קהילתיים להתנות קבלת מועמדים באישור ועדות קבלה אינן "בשלות" להכרעה ואינן עומדות בדוקטרינת ה"בשלות"
( 17/09/2014,  יום רביעי)
בג"צ פסק כי העתירות הדנות בחוק המאפשר ליישובים קהילתיים להתנות קבלת מועמדים באישור ועדות קבלה אינן "בשלות" להכרעה ואינן עומדות בדוקטרינת ה"בשלות" - בג"ץ 2311/11 אורי סבח נ' הכנסת (עליון; ע' ארבל, א' רובינשטיין, ס' ג'ובראן, א' חיות, ח' מלצר, י' דנציגר, נ' הנדל, א' גרוניס, מ' נאור)

שר הפנים הנחה את רשות האוכלוסין להחיל את חוק השבות גם על בני זוג מאותו מין, המשמעות: בני זוג מאותו המין של יהודים יוכלו לעלות לארץ מכוח חוק השבות
( 12/08/2014,  יום שלישי)
שר הפנים הנחה את רשות האוכלוסין להחיל את חוק השבות גם על בני זוג מאותו מין, המשמעות: בני זוג מאותו המין של יהודים יוכלו לעלות לארץ מכוח חוק השבות, עוד על הסדרת מעמד לבני זוג זרים מאותו מין, ראו מאמרנו: אשרה לבני זוג חד מיניים

על רשות האוכלוסין לערוך שימוע למסתנן טרם מתן הוראת שהייה במתקן "חולות" ולא בדיעבד.
( 10/08/2014,  יום ראשון)
בעקבות ערעור על פס"ד בטענה כי קיימת חובת מתן שימוע מקדים בהליכים של הוצאת הוראות שהייה, במתקן "חולות" לפי סעיף 32ד לחוק למניעת הסתננות. שונה ההליך ומעתה על רשות האוכלוסין לערוך שימוע למסתנן טרם מתן הוראת שהייה במתקן "חולות" ולא בדיעבד. (עע"מ 2863/14 מוטסים עלי נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה; 10/08/14)

בבבחינת הבקשה לעניינים הומניטאריים, מסירת מידע כוזב בהליך הבקשה מהווה משקל נגד קבלת הבקשה
( 05/08/2014,  יום שלישי)
שיקול דעתו של שר הפנים בהפעלת סמכותו ליתן רישיונות ישיבה בישראל רחב ובנסיבות המקרה דנן, כאשר נמסר מידע כוזב במהלך הגשת הבקשה ובתוספת לנסיבות אחרות, ההחלטה שלא להעניק לעותרת מעמד מטעמים הומניטאריים סבירה ואין להתערב בה (עת"מ (י-ם) 27715-02-13 סעיד סייאם ואח' נ' יו"ר ועדת ההשגה לזרים; 05/08/14)

החלטת מנכ"ל רשות ההגירה והאוכלוסין לדחות בקשה למתן היתרים לשמש כקבלן כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין ניתנה בגדר סמכותו
( 29/05/2014,  יום חמישי)
החלטת מנכ"ל רשות ההגירה והאוכלוסין לדחות בקשה למתן היתרים לשמש כקבלן כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין ניתנה בגדר סמכותו (עש"ר (ארצי) 56976-12-13‏ ‏ קסיה יון סולמי נ' מדינת ישראל- משרד הפנים (רשות ההגירה והאוכלוסין)‏)

נדחתה עתירה לגילוי מידע בכללים המוחזקים בידי השב"כ להיתרי האזנות סתר, מכיוון שמידוע מסוג זה נופל בגדרי סעיף 14 לחוק חופש מידע
( 14/05/2014,  יום רביעי)
נדחתה עתירה לגילוי מידע בכללים המוחזקים בידי השב"כ להיתרי האזנות סתר, מכיוון שמידוע מסוג זה נופל בגדרי סעיף 14 לחוק חופש מידע (עת"מ (י-ם) 10591-09-13‏ ‏ האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד ראש הממשלה)

החלטה שלא להעניק לאלמנתו של אזרח ישראלי שנפטר במהלך ההליך המדורג – מעמד קבע בישראל, צריכה להניתן רק לאחר עיון מעמיק בראיות בדבר זיקותיה למדינה
( 17/04/2014,  יום חמישי)
החלטה שלא להעניק לאלמנתו של אזרח ישראלי שנפטר במהלך ההליך המדורג – מעמד קבע בישראל, צריכה להניתן רק לאחר עיון מעמיק בראיות בדבר זיקותיה למדינה (עת"מ (י-ם) 61030-05-13‏ ‏ ליבייה זאכריה נ' משרד הפנים)

לגורמים המוסמכים שיקול דעת רחב שלא לאפשר כניסה לישראל לתושב האזור, מסיבות ביטחוניות, היכולות לנבוע גם ממידע על בני משפחתו הקרובים של מבקש ההיתר
( 13/04/2014,  יום ראשון)
לגורמים המוסמכים שיקול דעת רחב שלא לאפשר כניסה לישראל לתושב האזור, מסיבות ביטחוניות, היכולות לנבוע גם ממידע על בני משפחתו הקרובים של מבקש ההיתר (עת"מ (י-ם) 7639-11-13‏ ‏ עיסא עזאם נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון)

נישואין פיקטיביים הם נישואים שנערכו למראית עין בלבד, אבל נישואי נוחות או תועלת הנערכים בכוונת נישואין, אינם פיקטיביים, על כן יש ליתן מעמד בישראל
( 31/03/2014,  יום שני)
נישואין פיקטיביים הם נישואים שנערכו למראית עין בלבד, אבל נישואי נוחות או תועלת הנערכים בכוונת נישואין, אינם פיקטיביים, על כן יש ליתן מעמד בישראל (עת"מ 13741-01-14 רוזנברג נ' משרד הפנים)

היתר עבודה שניתן לשף במסעדה אתנית לא בהכרח יינתן למסעדה שהפכה להיות מעורבת
( 31/03/2014,  יום שני)
היתר עבודה שניתן לשף במסעדה אתנית לא בהכרח יינתן למסעדה שהפכה להיות מעורבת (עת"מ 16304-12-13 י. בעיר אחזקות בע"מ נ' משרד הפנים)

ביהמ"ש נעתר לבקשה למתן צו ביניים, משסיכויי העתירה אינם נמוכים ומאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת המבקש
( 27/03/2014,  יום חמישי)
ביהמ"ש נעתר לבקשה למתן צו ביניים, משסיכויי העתירה אינם נמוכים ומאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת המבקש (עת"מ 40613-02-14 עבדאללה ג'אפר נ' משרד הפנים)

בית המשפט הורה על ביטול "צו משמורת" (צו מעצר), כאשר השימוע שנערך לעותר פגום מתחילתו עד סופו
( 16/02/2014,  יום ראשון)
בית המשפט הורה על ביטול "צו משמורת" (צו מעצר), מאחר והשימוע שנערך לעותר פגום מתחילתו עד סופו (עת"מ 16785-01-14 באביקר נ' משרד הפנים)

בימ"ש הורה לבטל את ההוראה כלפי מסתנן לשהות במתקן השהייה "חולות", זאת מאחר וקיימים אצלו נסיבות אישיות וחריגות
( 30/01/2014,  יום חמישי)
בימ"ש הורה לבטל את ההוראה כלפי מסתנן לשהות במתקן השהייה "חולות", זאת מאחר וקיימים אצלו נסיבות אישיות וחריגות (עת"מ 34580-01-14 זכריה יחיא חוסיין נ' משרד הפנים)

עיכוב בלתי מוצדק בטיפול בבקשה לאיחוד משפחות, יש בה כדי להעניק רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5
( 01/01/2014,  יום רביעי)
עיכוב בלתי מוצדק בטיפול בבקשה לאיחוד משפחות, יש בה כדי להעניק רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 (עע"מ 4014/11 כפאייה אבו עיד נ' משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול)

עבר פלילי מונע קבלת אזרחות, אך בחלוף זמן רב יש להמעיט מערכו, יחד עם זאת, יש לערוך איזון בין הזמן שחלף לבין חומרת העבירה מבחינת מסוכנות שלום הציבור
( 22/08/2013,  יום חמישי)
עבר פלילי מונע קבלת אזרחות, אך בחלוף זמן רב יש להמעיט מערכו, יחד עם זאת, יש לערוך איזון בין הזמן שחלף לבין חומרת העבירה מבחינת מסוכנות שלום הציבור (בג"ץ 8292/11 ‏ ‏ סופיה פדצ'נקו נ' שר הפנים)

מספר עמודים: 3
הקודם    1  2  3    הבא   
לייבסיטי - בניית אתרים