_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

דף הבית >> פלילי >> עבירות מס

אי הגשת דוח שנתי / אי רישום חשבונית או קבלה (ס' 216)

סעיף 216 מתייחס לעבירות שמערכת המשפט מתייחסת אליהן בד"כ בצורה מקלה, מדובר בעבירות טכניות אשר בדרך כלל לא מעמידים בגינן לדין פלילי. במאמר זה נבאר באלו מקרים יכול הנאשם לחסות תחת סעיף זה.

השמטת הכנסה מדוח ללא הצדק סביר (ס' 217)

סעיף 217 מתייחס לעבירות שמערכת המשפט מתייחסת אליהן בד"כ בצורה מחמירה, מדובר בעבירה מהותית אשר בדרך כלל מעמידים בגינן לדין פלילי. במאמר זה נבאר באלו מקרים יכולה המדינה להאשים בגין סעיף זה.

השמטת הכנסה מדוח בכוונה להעלים מס (ס' 220)

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה מתייחס לעבירות שמערכת המשפט מתייחסת אליהן בחומרה יתירה בדרך כלל, מדובר בעבירה מהותית אשר בדרך כלל מעמידים בגינן לדין פלילי. במאמר זה נבאר באלו מקרים ניתן להאשים אדם בסעיף זה

תשלום כופר כתחליף להליך הרשעה בפלילי

רשות המסים עורכת עם חייבים במס הסדרי כופר, במסגרתם משלמים החייבים (הנאשמים בהעלמת מס) לרשות המסים כופר כסף בתמורה לכך שלא יינקטו נגדם הליכים פליליים בגין עבירות מס שבוצעו על-ידם.

ההבדל בין העלמת מס (פלילי) לבין תכנון מס (אזרחי)

קו הגבול הדק העובר בין התחמקות ממס לבין הימנעות ממס הינו קובע למעשה האם העלמת המס שבוצעה הינה בתחום הפלילי או שמא היא בתחום האזרחי. במאמר זה ננסה להתחקות הגבול הדק המפריד בין העלמת מס לבין תכנון מס

המקרים בהם מומלץ להמיר העמדה לדין בתשלום כופר

הליך "הסדר כופר" שרשות המסים עורכת עם חייבים במס, הינו הסדר שבמסגרתו משלמים החייבים (הנאשמים בהעלמת מס) לרשות המיסים כופר כסף בתמורה לכך שלא יינקטו נגדם הליכים פליליים בגין עבירות מס שבוצעו על-ידם.

האם תשלום כופר פוטר מרישום פלילי

הליך "הסדר כופר" שרשות המסים עורכת עם חייבים במס, הנו הסדר בו משלמים הנאשמים לרשות המיסים כופר כסף בתמורה לכך שלא יוגש נגדם כתב אישום. במאמר זה נברר האם בכך למעשה נפטרים הם גם מרישום פלילי.

סכום קנסות בגין עבירות מס

עבירה על חלק מעבירות המס, היא עבירה מנהלית. לעבירה מנהלית יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע בחוק. לא כל עבירת מס ניתן להגדירה כעבירה מנהלית, במאמר זה נמנה את העבירות המנהליות והקנס בגינן

הזכות לקבלת מידע אודות חייבי מס

זכותו של האזרח לקבל מידע מרשויות הציבור הוכרה בשיטתנו שנים רבות עוד בטרם עוגנה הזכות באופן מפורש במסגרת חוק חופש המידע, במאמר זה נברר האם ניתן להרחיב זכות זו גם על חייבי מס.
לייבסיטי - בניית אתרים