_____________

 

_____________


מלאו את פרטיכם
ונחזור אליכם בהקדם_____________

 

_____________

 
שתף
FacebookTwitter

_____________

 

_____________

 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

דף הבית >> פלילי
 הלבנת הון
 עבירות מס
 עבירות השוחד
 פלילי - כללי

אי הגשת דוח שנתי / אי רישום חשבונית או קבלה (ס' 216)

תאריך תאריך: 23/05/2013 21:12:00
סעיף 216 מתייחס לעבירות שמערכת המשפט מתייחסת אליהן בד"כ בצורה מקלה, מדובר בעבירות טכניות אשר בדרך כלל לא מעמידים בגינן לדין פלילי. במאמר זה נבאר באלו מקרים יכול הנאשם לחסות תחת סעיף זה.
לעמוד הפוסט

השמטת הכנסה מדוח ללא הצדק סביר (ס' 217)

תאריך תאריך: 27/05/2013 13:44:00
סעיף 217 מתייחס לעבירות שמערכת המשפט מתייחסת אליהן בד"כ בצורה מחמירה, מדובר בעבירה מהותית אשר בדרך כלל מעמידים בגינן לדין פלילי. במאמר זה נבאר באלו מקרים יכולה המדינה להאשים בגין סעיף זה.
לעמוד הפוסט

השמטת הכנסה מדוח בכוונה להעלים מס (ס' 220)

תאריך תאריך: 28/05/2013 19:23:00
סעיף 220 לפקודת מס הכנסה מתייחס לעבירות שמערכת המשפט מתייחסת אליהן בחומרה יתירה בדרך כלל, מדובר בעבירה מהותית אשר בדרך כלל מעמידים בגינן לדין פלילי. במאמר זה נבאר באלו מקרים ניתן להאשים אדם בסעיף זה
לעמוד הפוסט

תשלום כופר כתחליף להליך הרשעה בפלילי

תאריך תאריך: 29/05/2013 19:50:00
רשות המסים עורכת עם חייבים במס הסדרי כופר, במסגרתם משלמים החייבים (הנאשמים בהעלמת מס) לרשות המסים כופר כסף בתמורה לכך שלא יינקטו נגדם הליכים פליליים בגין עבירות מס שבוצעו על-ידם.
לעמוד הפוסט

ההבדל בין העלמת מס (פלילי) לבין תכנון מס (אזרחי)

תאריך תאריך: 31/05/2013 09:30:00
קו הגבול הדק העובר בין התחמקות ממס לבין הימנעות ממס הינו קובע למעשה האם העלמת המס שבוצעה הינה בתחום הפלילי או שמא היא בתחום האזרחי. במאמר זה ננסה להתחקות הגבול הדק המפריד בין העלמת מס לבין תכנון מס
לעמוד הפוסט

המקרים בהם מומלץ להמיר העמדה לדין בתשלום כופר

תאריך תאריך: 01/06/2013 23:11:00
הליך "הסדר כופר" שרשות המסים עורכת עם חייבים במס, הינו הסדר שבמסגרתו משלמים החייבים (הנאשמים בהעלמת מס) לרשות המיסים כופר כסף בתמורה לכך שלא יינקטו נגדם הליכים פליליים בגין עבירות מס שבוצעו על-ידם.
לעמוד הפוסט

שאלות שכיחות בתחום עבירות מס

תאריך תאריך: 02/06/2013 09:20:00
לעמוד הפוסט

האם תשלום כופר פוטר מרישום פלילי

תאריך תאריך: 02/06/2013 09:44:00
הליך "הסדר כופר" שרשות המסים עורכת עם חייבים במס, הנו הסדר בו משלמים הנאשמים לרשות המיסים כופר כסף בתמורה לכך שלא יוגש נגדם כתב אישום. במאמר זה נברר האם בכך למעשה נפטרים הם גם מרישום פלילי.
לעמוד הפוסט

סכום קנסות בגין עבירות מס

תאריך תאריך: 07/06/2013 13:09:00
עבירה על חלק מעבירות המס, היא עבירה מנהלית. לעבירה מנהלית יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע בחוק. לא כל עבירת מס ניתן להגדירה כעבירה מנהלית, במאמר זה נמנה את העבירות המנהליות והקנס בגינן
לעמוד הפוסט

הזכות לקבלת מידע אודות חייבי מס

תאריך תאריך: 10/06/2013 12:20:00
זכותו של האזרח לקבל מידע מרשויות הציבור הוכרה בשיטתנו שנים רבות עוד בטרם עוגנה הזכות באופן מפורש במסגרת חוק חופש המידע, במאמר זה נברר האם ניתן להרחיב זכות זו גם על חייבי מס.
לעמוד הפוסט

חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון - בהליך פלילי

תאריך תאריך: 28/06/2013 08:41:00
פרק ו' לחוק איסור הלבנת , מבחין בין שני מסלולים לחילוט רכוש במסגרת עבירת הלבנת הון: חילוט בהליך פלילי וחילוט בהליך אזרחי. המסלול הפלילי, נועד למצב בו מוגש כתב אישום, במאמר זה נתמקד במסלול הפלילי.
לעמוד הפוסט

חילוט רכוש בעבירת הלבנת הון - בהליך האזרחי

תאריך תאריך: 30/06/2013 09:33:00
חוק איסור הלבנת הון, מבחין בין שני מסלולים לחילוט רכוש: בהליך פלילי ובהליך אזרחי. האזרחי מיועד לחילוט רכוש של אדם שלא ניתן להגיש נגדו כתב אישום, או שהרכוש התגלה לאחר ההרשעה, במאמר זה נתמקד באזרחי
לעמוד הפוסט

מהי עבירת הלבנת הון

תאריך תאריך: 01/07/2013 13:52:00
בשנת תש"ס-2000 אל העבירות הפליליות נתווסף זן חדש של עבירות ? הלא הוא חוק איסור הלבנת הון, כשמו כן הוא: ייעודו הוא להילחם בתופעה של "הלבנת הון". במאמר זה נסביר מהי עבירת הלבנת הון.
לעמוד הפוסט

רשימת עבירות המקור שבעבירת הלבנת הון

תאריך תאריך: 02/07/2013 09:57:00
חוק איסור הלבנת הון מתייחס לאדם המבצע פעולה אשר נועדה להסתיר כסף שמקורו בעבירות אשר כינויין הוא בחוק איסור הלבנה "עבירות מקור". במאמר זה נביא את רשימת עבירות המקור כפי שמופיעה בתוספת הראשונה לחוק.
לעמוד הפוסט

חובת הדיווח בעבירת הלבנת הון

תאריך תאריך: 02/07/2013 09:59:00
אחת הדרכים העיקריות למלחמה בהלבנת הון היא בהטלת חובה לדווח באורח שוטף על העברות של כספים. במאמר זה נפרט את הסכומים וסוגי העברות עליהם מוטלת על הבנקים החובה לדווח.
לעמוד הפוסט

חילוט רכוש - מה ניתן לחלט

תאריך תאריך: 08/07/2013 11:06:00
חילוט רכוש במסגרת עבירת הלבנת הון, הוא החרמת רכוש מתוך רכושו של אדם אשר הורשע בעבירת הלבנת הון. במאמר זה נברר האם בסמכותה של הרשות לחלט רכוש אף שאינו קשור לביצוע העבירה, או שבסמכותה לחלט אך רכוש הקשור
לעמוד הפוסט

קיצור הליכי הדיון בשחרור רכוש שחולט

תאריך תאריך: 11/07/2013 09:52:00
בירור בקשת חילוט מחייב ליתן זכות טיעון לשלל גורמים אפשריים כנגזר מנסיבות העניין. בירור זה, עלול להימשך זמן מה. כאשר בזמן זה נגרם נזק רב. במאמר זה נברר כיצד ניתן לקצר הליכי הדיון כדי לשחרר במהרה
לעמוד הפוסט

שאלות שכיחות בתחום הלבנת הון

תאריך תאריך: 12/07/2013 10:44:00
להלן נביא שאלות שכיחות שהופנו למשרדנו דרך הלשונית "צור קשר", כמו"כ נביא את המענה שניתן לשאלות אלו. לשאלות נוספות ניתן לפנות בלשונית "צור קשר" ופנייתכם תיענה-בהקדם.
לעמוד הפוסט

עבירות צווארון לבן

תאריך תאריך: 14/07/2013 09:21:00
עבירות צווארון לבן נתפסות כעבירות קלות, אף שנזקם לכלל, למשק ולכלכלה ולאמון שהציבור רוחש למערכות המשק והשלטון, הוא רב ביותר. במאמר זה נפרט את עבירות צווארון לבן ומאפייניהם.
לעמוד הפוסט

הבעייתיות בעסקאות טיעון

תאריך תאריך: 14/07/2013 09:52:00
בשיטה הנהוגה כיום בישראל בעסקאות טיעון, קיימות בעיות רבות במקביל להיקף הנרחב שנעשה בעסקאות טיעון, במאמר נסביר את הבעייתיות הקיימת בהסדרי טיעון והפתרונות לכך.
לעמוד הפוסט

עבירת השוחד

תאריך תאריך: 16/07/2013 09:35:00
המחוקק הקפיד הקפדה יתרה בעבירת השוחד, שכן עמד על המשמעות המזיקה, מבחינה ציבורית, מוסרית וערכית, שבקבלת שוחד. במאמר זה נעמוד על יסודה של עבירת השוחד.
לעמוד הפוסט

עבירת קבלת השוחד

תאריך תאריך: 19/07/2013 14:20:00
המחוקק הקפיד הקפדה יתרה בעבירת השוחד, שכן עמד על המשמעות המזיקה, מבחינה ציבורית, מוסרית וערכית, שבקבלת שוחד. במאמר זה נעמוד על יסודה של עבירת השוחד מצד מקבל השוחד.
לעמוד הפוסט

עבירת נתינת השוחד

תאריך תאריך: 19/07/2013 14:24:00
המחוקק הקפיד הקפדה יתרה בעבירת השוחד, שכן עמד על המשמעות המזיקה, מבחינה ציבורית, מוסרית וערכית, שבקבלת שוחד. במאמר זה נעמוד על יסודה של עבירת השוחד מצד נותן השוחד.
לעמוד הפוסט

עסקת טיעון

תאריך תאריך: 01/09/2013 12:18:00
עסקת טיעון היא הסכם בין התביעה לבין הנאשם, שבו מתחייבת התביעה לוותר על חלק מן האישומים או ליתן לנאשם הקלה בעונש, וזאת תמורת הודאת הנאשם בבית המשפט בעובדות, שיש בהן כדי להרשיעו.
לעמוד הפוסט

דרישת קשר סיבתי

תאריך תאריך: 14/03/2016 10:04:00
כדי שתקום אחריות פלילית צריך להתקיים קשר סיבתי בין התנהגות הנאשם לבין התוצאה הנדרשת בעבירה, כחלק אינטגראלית להתקיימותה. הקשר סיבתי נחלק לשניים, קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי.
לעמוד הפוסט
מספר עמודים: 2
 1  2   הבא   
לייבסיטי - בניית אתרים