_____________

 

_____________


מלאו את פרטיכם
ונחזור אליכם בהקדם_____________

 

_____________

 
שתף
FacebookTwitter

_____________

 

_____________

 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

דף הבית >> סוגיות משפטיות

פסק דין שניתן בפשרה

תאריך תאריך: 25/02/2015 13:05:00
פסק דין שניתן על דרך הפשרה, הינו הסדר ייחודי בו שני הצדדים מסכימים לפסק דין בדרך פשרה, בהינתן הסכמה לפסוק על דרך הפשרה, יש להניח כי כל צד לקח בחשבון גם אפשרות שעמדתו תישלל לחלוטין.
לעמוד הפוסט

בקשה לפקודת ביזיון בית משפט

תאריך תאריך: 07/09/2016 13:26:00
פקודת בזיון בית-המשפט מכילה הוראות לפיהן מוסמכת ערכאה שיפוטית להטיל על אדם קנס או מאסר שאינו קצוב בזמן, במטרה להביאו לציית לכל צו שניתן על ידה
לעמוד הפוסט

הפסקת תובענה

תאריך תאריך: 16/01/2014 10:16:00
תובע שהגיש תביעה או נתבע שהגיש תביעה שכנגד, רשאי לבקש מבית המשפט או הרשם להפסיק את תביעתו, על מנת להמשיכה בשלב מאוחר יותר. הפסקת תובענה כמו מחיקת תובענה, אינה מהווה מעשה בית דין וניתן להגיש תביעה חדשה
לעמוד הפוסט

המקרים בהם בית משפט יסרב להפסקת תובענה

תאריך תאריך: 10/06/2015 11:35:00
בית המשפט, נוטה בדרך כלל, להיענות לבקשה להפסקת התובענה, יחד עם זאת, הפסקת התובענה נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של בימ"ש, במאמר זה נסקור את המקרים בהם בימ"ש לא יענה לבקשה להפסקת תובענה
לעמוד הפוסט

שיקולי בימ"ש להיענות להפסקת התובענה

תאריך תאריך: 10/06/2015 12:00:00
בית המשפט, נוטה בדרך כלל, להיענות לבקשה להפסקת התובענה, יחד עם זאת, הפסקת התובענה נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של בימ"ש, במאמר זה נסקור את שיקולי בימ"ש בבואו להחליט על הפסקת תובענה
לעמוד הפוסט

הפסקת תובענה ביוזמת בימ"ש, הייתכן?

תאריך תאריך: 10/06/2015 12:01:00
תובע שהגיש תביעה או נתבע שהגיש תביעה שכנגד, רשאי לבקש מבימ"ש להפסיק את תביעתו, במאמר זה נדון בשאלה האם בימ"ש יכול ליזום (לא להמליץ) מהלך של הפסקת תובענה, קרי לכפות על בעל הדין להפסיק את תביעתו?
לעמוד הפוסט

אבעיה

תאריך תאריך: 20/02/2014 13:04:00
״אבעיה בשאלה משפטית״, מורה שמקום שנקבע בכל דין כי אדם חייב או רשאי להביא לחוות-דעתו של בית המשפט שאלה משפטית המתעוררת במשפט או בהליך, יש להרצותה בצורת אבעיה.
לעמוד הפוסט

ההבדל בין אבעית עצה לאבעית פסק

תאריך תאריך: 20/02/2014 13:05:00
קיימים שני סוגי אבעיה: אחד, שאלת משפט שנתעוררה במהלך הבוררות והיא המכונה ״בעיית עצה״. השני, שאלת משפט שפסק הבוררות תולה עצמו בה, והפסק בשלמותו ועמו השאלה מובאים לבית המשפט לחוות-דעתו והיא ״אבעית פסק"
לעמוד הפוסט

זכות גילוי ועיון מסמכים

תאריך תאריך: 13/02/2014 13:47:00
הדעה המקובלת כיום היא שיש לאפשר לבעלי-הדין "לשחק" בקלפים גלויים, למען לא יפתיע אחד מהם את יריבו במהלך המשפט בראיה בלתי צפויה לפיכך הכלל הוא, שרשאי בעל-דין לקבל מידע על מסמכי היריב.
לעמוד הפוסט

הסייגים לזכות לגילוי מסמכים

תאריך תאריך: 13/02/2014 13:48:00
הכלל הוא, שרשאי בעל-דין לקבל מידע על מסמכי היריב בין שהם "מועילים" ובין שהם "מזיקים". לצד העיקרון הבסיסי לפיו יש לגלות מסמכים רלוונטיים, קיימים סייגים העשויים להביא לצמצום היקפו של עקרון הגילוי.
לעמוד הפוסט

ההבדל בין גילוי מסמכים כללי לספציפי

תאריך תאריך: 13/02/2014 13:48:00
הכלל הוא, שרשאי בעל-דין לקבל מידע על מסמכי היריב בין שהם "מועילים" ובין שהם "מזיקים". קיימים שני סוגים של גילוי מסמכים, האחד הוא גילוי מסמכים כללי והאחר הוא גילוי מסמכים ספיציפי, נסביר את ההבדל.
לעמוד הפוסט

רמת ההוכחה בטענת תרמית במשפט האזרחי

תאריך תאריך: 29/06/2013 14:00:00
מהי הרמה הנדרשת להוכחת תרמית במישור האזרחי, שאינה שווה למעשה לרמה הנדרשת במישור האזרחי וכן אינה מגיעה לרמה הנדרשת במישור הפלילי, אם כן האם נדרשת בהוכחת תרמית רמת הוכחה מסוג שלישי?
לעמוד הפוסט

ההבדל בין טענת שיהוי לטענת התיישנות

תאריך תאריך: 16/07/2013 21:06:00
במאמר זה נעמוד על ההבדל שבין טענת התיישנות לבין טענת השיהוי, הלוא אם לפי הדין לא עומדת לזכותו של בע"ד לטעון טענת התיישנות מכיוון שלא עבר הזמן המוקצב בחוק, מדוע שתעמוד לו טענת שיהוי?
לעמוד הפוסט

חסינות לעובד ציבור

תאריך תאריך: 14/12/2017 15:29:00
עובד ציבור שהוא עובד מדינה או רשות ציבורית שהוגשה נגדו תביעה בגין מעשה שעשה במסגרת תפקידו, מוקנית לו חסינות במקרים מסוימים, במאמר זה נתמקד בתנאים הנדרשים להענקת חסינות
לעמוד הפוסט

ההבדל בין חסינות עובד מדינה לבין חסינות עובד רשות ציבורית

תאריך תאריך: 14/12/2017 14:56:00
עובד מדינה או רשות ציבורית שהוגשה נגדו תביעה בגין מעשה שעשה במסגרת תפקידו, מוקנית לו חסינות במקרים מסוימים, במאמר זה נתמקד בהבדלים הקיימים בין חסינות של עובד מדינה לבין חסינות של עובד רשות ציבורית
לעמוד הפוסט

הרחבת חזית ושינוי חזית בהליך משפטי

תאריך תאריך: 07/11/2013 13:41:00
משקבעו בעלי הדין את רשימת הפלוגתות העומדות לדיון, גודרת רשימה זו את הסוגיות שבהן ידון בית המשפט, ואין להרחיב את הדיון לשאלות משולבות של עובדה ומשפט שלא נכללו באותה רשימה.
לעמוד הפוסט

סמכות טבועה

תאריך תאריך: 27/04/2014 14:41:00
סמכות טבועה היא סמכות הנתונה לבימ"ש גם בהעדר הסמכה בחוק. היא מהווה חריג לכלל לפיו אין לו לבימ"ש אלא מה שנתן בידו החוק.
לעמוד הפוסט

האם תביעה שנמחקה עוצרת התיישנות

תאריך תאריך: 27/02/2020 14:39:00
משהוגשה תביעה נעצר מרוץ ההתיישנות, האם תביעה שנמחקה שהוגשה בתוך תקופת ההתיישנות עוצרת את מרוץ ההתיישנות? והאם תביעה שנמחקה כיוון שהתובע שילם אגרה, האם היא עוצרת את מרוץ ההתיישנות?
לעמוד הפוסט

תביעה נגד נושא משרה בחברה

תאריך תאריך: 18/11/2020 15:13:00
נושא משרה (עובד) בחברה שהתרשל בעבודתו כלפי החברה וכתוצאה מכך נגרם נזק לחברה ניתן לתבוע אותו. לעיתים בתביעה אישית, לעיתים בתביעה נגזרת ולעיתים בתביעה ייצוגית. במאמר זה נעסוק בהבדלים ביניהם.
לעמוד הפוסט

הארכת מועד מטעמים מיוחדים

תאריך תאריך: 26/11/2013 16:14:00
תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעת כי מועד או זמן שנקבעו בחיקוק, ניתן להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו. "טעם מיוחד" כמוהו כשקית – היא אינה עומדת עד שלא יוכנס לתוכה משהו. מהו אותו "משהו"? על כך נעסוק
לעמוד הפוסט
לייבסיטי - בניית אתרים