_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

דף הבית >> מנהלי וחוקתי >> טענות משפטיות במנהלי


טענת שיהוי במשפט מנהלי

דוקטרינת השיהוי מקורה בדיני היושר האנגליים. טענת השיהוי באה לידי ביטוי בהליך מנהלי כמו באזרחי. ברם, על-אף דמיון מסוים באמות המידה בין זו לזו, יש שוני בהקשר ובמוקדי האיזון כפי שיבואר במאמר זה

זכות הטיעון וחובת השימוע במשפט המנהלי

זכות הטיעון או, לחילופין, חובת השמיעה, היא זכותו של הפרט להשמיע את טענותיו בפני הרשות, 'זכות' זו של האזרח מהווה 'חובה' על הרשות לקיים את השימוע ב'לב קולט ונפש חפצה', ובהיעדר קיום חובה זו נפגעת ההחלטה.

סבירות ומידתיות בהחלטה מינהלית

כל החלטה אשר רשות מנהלית מקבלת, עליה לעמוד בסבירות ומידתיות של האדם הסביר, על פי מבחן אובייקטיבי. ומשלא עומדת היא במתחם הסבירות או המידתיות עליה להתבטל. על כך ועוד נעסוק במאמר זה.

הזכות לעיון במסמכים במנהלי

זכותו של אדם לעיין בכל החומר המצוי בידי הרשות אשר נוגע לעניינו הנה אחד מכללי היסוד במשפט המנהלי הישראלי. הורתה ולידתה של זכות זו שנים רבות טרם נחקק חוק חופש המידע
לייבסיטי - בניית אתרים