_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> פלילי >> עבירות מס >> השמטת הכנסה מדוח בכוונה להעלים מס (ס' 220)

השמטת הכנסה בדו"ח בכוונה להעלים מס (ס' 220)

מבוא

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה מתייחס לעבירות שמערכת המשפט מתייחסת אליהן בחומרה יתירה בדרך כלל, מדובר בעבירה מהותית אשר בדרך כלל מעמידים בגינן לדין פלילי. היסוד הנפשי הנדרש מאדם שעבר עבירה זו הוא, כאשר אדם ביצע עבירה זו:  "במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס".

עבירה זו מתייחסת לאדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, השמיט הכנסה מדו"ח או עשה כל פעולה כוזבת בכוונה להימנע מתשלום מס.

 

המסגרת הנורמטיבית – סעיף 220 לפקודה

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה מונה שורה של עבירות מהותיות - עבירות המתבצעות במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס. וזה לשון החיקוק:
 
אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו - מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני הענשים כאחד; ואלו הן:
(1)          השמיט מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח;
(2)          מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות;
(3)          השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה;
(4)          הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;
(5)          השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;
(6)          הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו.

עבירה זו מתייחסת לאדם אשר במזיד / בכוונה השמיט מתוך דו"ח כל הכנסה שיש לכללה, או מסר בדו"ח אמרה או תרשומת כוזבות, או השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו, או הכין או הרשה לאדם להכין פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות, או השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן, או הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו.

מהי רמת ההוכחה הנדרשת מהמדינה להוכיח כי אדם השמיט רישום מהדו"ח בכוונה?
כדי להרשיע אדם בעבירה על-פי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, לא די בכך שהתביעה הוכיחה שאותו אדם "מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות", אלא מחובת התביעה גם להוכיח שהמעשה נעשה "במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס".

על-כן, אם נישום, אשר מוסר הצהרת-הון בלתי-נכונה, עושה כך מתוך אמונה מוטעית, שאין הוא חייב לגלות פרטים מסויימים על הונו, אין להרשיעו בעבירה לפי סעיף 220. ולכל הפחות ניתן להרשיעו בעבירה יותר קלה על-פי סעיף 217. בעניין זה ראה מאמרנו: השמטת הכנסה בדו"ח ללא הצדק סביר – סעיף 217 לפקודה.

מאידך, כל "מרמה, ערמה או תחבולה" שבה משתמש אדם כדי להניע את שלטונות מס ההכנסה לשום את הכנסותיו בסכום נמוך מן המגיע ניתן להרשיעו על-ידי סעיף 220, ובלבד שהוכחה כוונה להתחמקות[1].

כמו-כן, לפי הלכה שנפסקה[2] אם האדם האמין - ולו אף בטעות - שאין הוא חייב לכלול בהצהרתו או בדו"ח את הסכומים שהשמיט, לא זו בלבד שאין להרשיעו בעבירה לפי סעיף 220. אלא, אם טעותו היתה טעות סבירה וכנה, אין גם להרשיעו בעבירה יותר קלה על-פי סעיף 217[3].

על המדינה המאשימה להוכיח את כוונת הנאשם להתחמק מתשלום מס, הכוונה המשמשת אחד ממרכיבי העבירה על סעיף 220 הנ"ל. מכיוון שנטל ההוכחה בענין קיום יסודות העבירה מוטל על המדינה, הרי כל ספק סביר פועל לטובת הנישום שעבר על העבירה.

יחד עם זאת נקבע בפסיקה[4], כי בדרך כלל, מכיוון שאין דרך אחרת להוכחת הכוונה אלא תוך הסקת מסקנות מעובדות חיצוניות, על כן יש לבדוק לפי מבחן ההגיון.

 

היסודות לקיומה של מחשבה פלילית

ראשית, עצם ביצוע מעשה העבירה אינו מעיד על קיומה של מחשבה פלילית מסוג "בכוונה להתחמק מתשלום מס". שנית, בית-המשפט[5] ראה את קיומה של המחשבה הפלילית ביסודות האלה:
(1)     מודעות וערנות מתמדת לשיקולי מס;
(2)     מניע, שהוא האינטרס של אי-תשלום מס;
(3)     מודעות לקיום בעיית חבות המס; (4) מועקה מתמשכת מבעיית המס;
(4)     הימנעות מפנייה לקבלת ייעוץ מקצועי;
(5)     המלאכותיות והמצגים הבלתי אמיתיים;
(6)     בידוד מקור הכנסה שלם מרשת המס;
(7)     התפרסות המחדל על פני שנים רבות וההיקף הגדול של הסכומים;
(8)     שיטתיות.


הענישה הצפויה

ראוי לציין, כי הענישה על עבירה זו בדרך כלל מחמירה, אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס עבר על עבירה זו, דינו – מאסר שבע שנים או קנס עד 226,000 ש"ח ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני העונשים כאחד.

ראוי לציין, כי בעת קביעת העונש בית המשפט מתחשב בשיקולים רבים כגון: היקפה של העבירה, המניעים שהניעו את מבצע העבירה, משך זמן ביצוע עבירה, עברו של הנאשם, כמות הסכום שהועלם מרשויות המס ועוד. כמובן, ככל שמדובר בסכומים גדולים יותר ובביצוע עבירות מיסים מתמשכות ורחבות היקף, כך בית המשפט נוטה להעניש בחומרה רבה יותר, דבר אשר עלול להסתכם אף בעונש מאסר לתקופות ארוכות.

 

סוף דבר

יש לציין, כי לעיתים לא מועטות ניתן להיווכח, כי על אותו מעשה עבירה האחד מואשם ומורשע והאחר אינו מואשם ומורשע וכן על אותו מעשה עבירה האחד נענש בעונש מאסר והאחר בעונש קנס. מכיוון שהאופן שבו מצטייר הנאשם בפני בית המשפט הוא הקריטריון שקובע את חומרת העונש בסופו של דבר. לפיכך, בעת מקרה של חשד או אישום בביצוע עבירות מע"מ או עבירות מס הכנסה, חשוב לפנות לעורך דין המצויד בידע והניסיון המתאימים.

לכן, בכל התמודדות עם עבירות מס, מע"מ או מס הכנסה, חשוב מאוד לפנות לעורך דין פלילי, אשר פועל בתחום של עבירות מע"מ ומס הכנסה ומנוסה בו מספר שנים, בעיקר כאשר מדובר על עבירות מע"מ ומס הכנסה שאין להן עונש הקבוע בחוק.

 
נכתב ע"י - עו"ד מיכאל חוואי
 

[1] ע"פ 109/72 מדינת ישראל נ' שושנה פז, כח (1) 093 (1973)
[2] ע"פ 5/72 אליהו שלומי אייזיקס נ' מדינת ישראל , כז (1) 371 (1973).
[3] ראה שם בע' 374-375.
[4] ע"פ 575/72 מדינת ישראל נ' אבנר שבח , כח (1) 078 (1973).
[5] ע"פ 1182/99 אליהו הורביץ נ' מדינת ישראל , נד (4) 1 (2000).

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים