_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> עיקול והוצאה לפועל >> השהיית וביטול הליכים בהוצאה לפועל

 

 

השהיית וביטול הליכים בהוצאה לפועל

מבוא

במקום בו אתם מעוניינים להשהות הליך או לבטל פעולה שננקטים כלפיכם בהוצאה לפועל יש להגיש בקשה מנומקת לראש לשכת הוצאה לפועל והוא רשאי בנסיבות ובתנאים מסוימים להיענות לאותה הבקשה.

באופן עקרוני, ביטול פעולת עיקול ו/או השהיית הליך בהוצאה לפועל הינם אפשריים, לשם כך ישנם מספר הוראות חוק הדנות בעניין, על כך נעסוק במאמר זה.מאמר זה הינו תמצות המאמר המלא המופיע בספר "סוגיות במשפט האזרחי", למידע נוסף ולצפייה ברשימת המקורות המלאה אודות נושא זה, ניתן לרכוש את המאמר הדיגיטלי במלואו, לרכישה לחץ כאן

המסגרת הנורמטיבית


השהיית הליך ואי נקיטתו
סעיף 16(א) לחוק ההוצאה לפועל קובע כדלהלן:

(א)       ביקש החייב להשהות הליך או להימנע ממנו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות כמבוקש בתנאי שהחייב המציא ערובה להנחת דעתו; אולם רשאי הוא לפטור את החייב ממתן ערובה, אם ראה הצדקה לכך לשם מניעת עיוות דין.
    (ב)   מנהל לשכת ההוצאה לפועל לא ישהה הליך ולא יימנע ממנו אלא לפי החלטה של רשם ההוצאה לפועל.
במסגרת סעיף זה יכול החייב, באמצעות בקשה מנומקת הנתמכת בתצהיר המוגשת לראש ההוצאה לפועל לבטל או להשהות הליך המתבצע כלפיו בהוצאה לפועל. יש לציין כי במסגרת הדיון בבקשת הביטול כאמור יאפשר ראש ההוצאה לפועל לנושים השונים לטעון כנגד הבקשה.


הכרעתו של ראש ההוצאה לפועל בבקשה תהא מושתתת על מאזן הנוחות, קרי בחינת הנזק שיגרם למבקש במידה ובקשתו תדחה ובמקרנו הביטול ידחה אל מול בחינת הנזק שיגרם לצד שאינו מבקש במידה והבקשה תאושר. השהיית הליך לפי הסעיף הנ"ל בחוק ההוצאה לפועל, מכוונת להתליית ביצועו של הליך מסוים אחד מבין מבחר הליכים לפי חוק ההוצאה לפועל, כאשר יתר ההליכים ניתנים לביצוע. בעיכוב הליכים מותלה עצם הביצוע בכללותו, כמפורט בסעיף 17לחוק[1].

ביטול הליך
תקנה 27 לתקנות ההוצאה לפועל מאפשרת לראש ההוצאה לפועל לבטל החלטה שניתנה בהוצאה לפועל, למבקש הרואה עצמו נפגע ממנה וזוהי לשונה:

"ראש ההוצאה לפועל רשאי, על פי בקשה שהוגשה לו, לבטל או לשנות החלטה או צו שניתנו בלא שמי שרואה עצמו נפגע טען בפניו בכתב או בעל פה"

תקנה 27(ב) מוסיפה וקובעת את האופן והעיתוי של בקשת ביטול כאמור:

 "בקשת ביטול או שינוי תוגש בכתב לראש ההוצאה לפועל תוך שבעה ימים מהיום שבו נודע על מתן ההחלטה או הצו למי שרואה עצמו נפגע כאמור"

לכאורה לפי לשון תקנה 27 לתקנות ההוצאה לפועל, ראש ההוצל"פ מוסמך לבטל או לשנות צו או החלטה מבלי לשמוע את הצד הנפגע, אולם ראש ההוצל"פ מבצע תפקיד שהוא בעיקר מנהלי ומעין שיפוטי. לכן, מן הראוי כי בטרם יפעיל את סמכויותיו, ייתן הזדמנות למערערים להשמיע טענותיהם. זכות הטעון היא מכללי הצדק הטבעי, הנתונה למי שהרשות המנהלית עומדת לקבל החלטה בעניינו. חובת השמיעה, משמעה ליתן לנפגע האפשרי, הזדמנות הוגנת להשמעת טיעוניו עובר לקבלת החלטה בעניינו. חובה זו המוטלת על כל רשות ממלכתית, מושתתת על יסודות ההגינות והצדק. גם כשהחלטת גוף מנהלי מתקבלת במסגרת הסמכות הנתונה לה, מחייבים כללי ההגינות והצדק, לאפשר לצד העלול להפגע, להשמיע את דבריו[2].

עם זאת, בתי המשפט הכריעו כי ראש ההוצאה לפועל ככל רשות מנהלית, רשאי לשנות החלטתו, במקום בו שיקוליו בשינוי ההחלטה הם לגופו של עניין[3].
 

סיכום

לסיכומו של דבר, ביטול החלטה בהוצאה לפועל הינו אפשרי, וישנם מספר הוראות חוק הדנות בעניין. במקום בו אתם מעוניינים לבטל פעולה או הליך שננקטים כלפיכם בהוצאה לפועל יש להגיש בקשה מנומקת לראש לשכת הוצאה לפועל והוא רשאי בנסיבות ובתנאים מסוימים להיענות לאותה הבקשה. יחד עם זאת, לבחינת כל מקרה ומקרה לגופו לשם קבלת חוות דעת מקדימה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המומחה בתחום.
 

נכתב ע"י - עו"ד מיכאל חוואי
 

מאמר זה הינו תמצות המאמר המלא המופיע בספר "סוגיות במשפט האזרחי", למידע נוסף ולצפייה ברשימת המקורות המלאה אודות נושא זה, ניתן לרכוש את המאמר הדיגיטלי במלואו, לרכישה לחץ כאן

 

[1] בר"ע (י-ם) 3222/01 משה אלוני נ' בן-ציון מיטלמן (פורסם בנבו, 2001)
[2] בר"ע (ת"א) 2302/06 חנן מזרחי נ' עירית תל-אביב יפו (פורסם בנבו, 2008).
[3] בר"ע (ת"א) 1975/08 גרופי תעשיות טכסטיל 1995 בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 2009)


אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים