_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> מקרקעין >> הפרוצדורה להעברת בעלות בטאבו

 
הפרוצדורה להעברת בעלות דירה בטאבו
 
 
מבוא
רכישת דירה בכלל ובישראל בפרט, לרובנו היא מהווה העסקה החשובה ביותר בחיינו, משכך בטרם רכישת הדירה עלינו לבדוק היטיב כי הדירה שבחרנו לרכוש מתאימה לנו הן מבחינה כלכלית והן מבחינה משפטית, בעניין הבדיקות המקדמיות הנדרשות בטרם חתימת חוזה לרכישת דירה, ראו מאמרנו: "מדריך משפטי לקניית דירה".

לאחר שבדקתם והגעתם למסקנה כי הדירה מתאימה לכם מבחינה כלכלית ומשפטית, ולאחר שנחתם חוזה ובהתאם לכך נמסרה הדירה והועברה תמורתה יש לבצע רישום בטאבו, כלומר העברת בעלות מהמוכר לקונה בלשכת רישום מקרקעין או בפי המכונה לכל ב"טאבו". יצוין, כי רישום זה מתבצע לרוב לאחר שכבר בוצע רישום הערת אזהרה בטאבו בסמוך לחתימת חוזה.

אך תחילה נדגיש ונציין, כי רשימת הכללים להעברת בעלות דירה המפורטת להלן, אינה מהווה תחליף לייעוץ ו/או ליווי של עורך דין בעל ניסיון בתחום. אי לכך, לא מומלץ לבצע את העברת בעלות בדירה באופן עצמאי ללא ליווי עורך דין וכל שכן שלא מומלץ לבצע את רכישת הדירה ללא ליווי וייעוץ של עורך דין בעל ניסיון בתחום. 
 

הפרוצדורה והמסמכים להעברת בעלות דירה בטאבו כדלהלן:

1. בקשה לרישום מקרקעין:
 • בהתאם לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011, לכל בקשה להעברת זכויות במקרקעין חובה לצרף טופס "בקשה לרישום במקרקעין", שנוסחו בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות.
 • על הצדדים (ולפחות המוכר) לחתום על בקשה, עם אימות חתימה בפני עורך דין. לחילופין, עורך הדין המייצג רשאי לחתום על הטופס בהתאם ליפוי כוח בלתי חוזר שחתמו המוכרים בשעת חתימת חוזה.
 
2. שטרי מכר:
 • עיקר העברת הזכויות מהמוכר על-שם הקונה מבוצעת מכוח שטרי מכר, אותם יש להגיש לטאבו ב-5 עותקים מקוריים, בחתימת הצדדים לעסקה (המוכר והקונה), עם אימות חתימה בפני עורך דין לפי הוראות תקנה 12(ב) / 14(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011, וכן אישור עורך דין שבדק את השטרות והם נערכו לפי תקנה 14(ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011.
 • עם מסירת שטרי המכר חותם הטאבו על השטרות והם מהווים אישור לביצוע הרישום. עם זאת, רצוי להוציא גם נסח טאבו עדכני ולוודא שלא נפלו טעויות ברישום.
 
3. אישורי מסים:
 • ישנם שני אישורי מיסים שיש להמציא, אחד מטעם המוכר ואחד מטעם הקונה, מטעם המוכר יש להמציא "אישור מס שבח" המעיד כי כל תשלומי מיסי השבח אם היו על הדירה שולמו, ומטעם הקונה יש להמציא "אישור מס רכישה" המעיד כי כל תשלומי מיסי הרכישה שולמו.
 • המצאתם נדרשת לאשר כי רשות המיסים (מיסוי מקרקעין) מעידה שאין חוב במס ואין להם התנגדות להעברת הזכויות.
 
4. אישור עירייה:
 • יש להגיש לטאבו אישור היעדר חובות לרשות המקומית, אישור זה כולל בתוכו בדרך כלל הן היעדר חוב ארנונה והן היעדר חוב בגין היטל השבחה, בנוסח ובהתאם לקבוע בסעיף 324 לפקודת העיריות (העיריות מנסחות בעצמן).
 
5. שטר משכנתא:
 • אישור זה נדרש במידה ונטלתם משכנתא לרכישת הדירה, יש להזמין מהבנק למשכנתאות שטרי משכנתא (החופפים לשטרי המכר), יש להגיש לטאבו ב-5 עותקים מקוריים, לחתום עליהם בפני עורך דין ולהגישם.
 
6. שובר תשלום אגרה:
 • הליך העברת דירה בטאבו כרוך בתשלום אגרה. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר הממשלתי את שובר התשלום יש לצרף למסמכים.
 • עלות עסקה הינה בסך 125 ש"ח אליה יש לצרך אגרת בקשה ע"ס 27 ש"ח. במידה ויש משכנתא יש לשלם בגין רישומה סך של 125 ש"ח ואגרת בקשה ע"ס 27 ש"ח נוספים (מעודכן ל- 2017).
 

הפרוצדורה והמסמכים להעברת בעלות דירה כשהדירה במינהל מקרקעי ישראל, כדלהלן:

 אם הדירה רשומה ברשות מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י"), והבעלות היא בזכות חכירה, יש ללכת תחילה לרמ"י ולהחתים 5 שטרי העברת זכות שכירות, לרמ"י יש להגיע עם המסמכים הבאים:
1.      העתק חוזה "נאמן למקור"
2.      תצהיר היעדר חריגות בניה (מקור)
3.      בקשה להעברת זכות שכירות (חכירה) (מקור)
4.      נסח טאבו (העתק גם מהאינטרנט)
5.      העתק יפוי כח בלתי חוזר "נאמן למקור"
6.      5 שטרי העברת זכות שכירות חתומים כנדרש
 
לאחר מכן יש להגיש לטאבו - מקור:
 1. בקשה לרישום מקרקעין
 2. אישור עירייה
 3. 4 שטרי העברת זכות שכירות
 4. אישור מס שבח
 5. אישור מס רכישה
 6. שטרי משכנתא
 7. תשלום אגרה
 
סיכום
רכישת דירה בישראל, מתבצעת לאחר שהושלמה כל הפרוצדורה הנדרשת לשם העברת בעלות, והמצאת כל המסמכים הנדרשים בהתאמה.

יחד עם זאת ראוי לציין, כי לא מומלץ לבצע את העברת הבעלות ו/או רכישת הדירה אלא אך ורק באמצעות עורך דין בעל ניסיון בתחום שייתן ייעוץ וליווי לאורך כל העסקה.

נכתב ע"י - עו"ד מיכאל חוואי  
 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים