_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> אזרחות ואשרות בישראל >> אשרת בן זוג זר >> הזמנת בת זוג לישראל

הזמנת בת זוג לישראל

מבוא

בת זוג זרה ממדינות שאינן כלולות בהסכם הרוצה לבקר את בן זוגה בישראל, נזקקת לאשרת כניסה מראש עבור ביקורה, לשם כך מתבקשת היא ראשית, להגיש בקשה בקונסוליה הישראלית בארץ מוצאה. הבקשה צריכה להיות מלווה במסמכים מסוימים כולל תמונה עדכנית ומסמך נסיעה. כל בקשה מסוג זה מועברת לרשויות בישראל ונבחנת לגופא ורק משניתן האישור יכול המבקר להיכנס.

לעומת זאת, במדינות מסוימות, להם קיים הסכם עם מדינת ישראל, לכאורה מתייתר הצורך בהנפקת "אשרת כניסה לישראל" עוד במדינת מוצאה, ברם, לאחרונה רבו המקרים בהם רשות האוכלוסין וההגירה במעבר הגבול נתב"ג מסרבים את כניסתה של בת הזוג לישראל אף לשם ביקור בן כמה ימים, וזאת בנימוק מחשש להשתקעות, כך לא אחת משרדנו מטפל במקרים בהם בת הזוג מסורבת כניסה ומועמדת לגירוש.

בעניים הזמנת ידיד או קרוב משפחה, ראו מאמרנו: "הזמנת תייר חבר או קרוב משפחה", בעניין הסדרת מעמד בישראל של בת הזוג, כאשר בני הזוג ידועים בציבור, ראו מאמרנו: "הסדרת מעמד לבת זוג - חיים משותפים", אולם כאשר בני הזוג נשואים, ראו מאמרנו: "הסדרת מעמד לבת זוג - נשואים"  

 

המסגרת הנורמטיבית

סעיף 1 לחוק הכניסה לישראל[1] (להלן: "החוק"), קובע בזה"ל:
1.      (א)        מי שאיננו אזרח ישראלי, תהיה כניסתו לישראל על פי אשרת עולה או על פי אשרה לפי חוק זה.

ככלל, על בת זוג ממדינה המחויבת באשרה, המעוניינת להיכנס לישראל, מוטלת החובה להגיש בקונסוליה הישראלית שבארץ מוצאה את הבקשה לאשרת כניסה לתייר מסוג ב/2. יחד עם זאת, במקרים מסוימים יוכל בן הזוג הישראלי להגיש את הבקשה בלשכות למינהל האוכלוסין באזור מגוריו שבישראל, הבקשה תיבחן בכפוף לעמידה בתנאים.

למשרד הפנים הסמכות לדרוש ערבות בנקאית כאשר מתעורר חשש להשתקעות בישראל, כך לדוגמא: שהות בלתי חוקית בעבר בישראל, הצהרה בבקשה שמעלה את החשד להשתקעות וכד'', וזאת באישור מנהל הלשכה. גובה הערבות הבנקאית הנדרשת הינה 15,000 ₪ ולקטין נלווה 5,000 ₪, לפקודת משרד הפנים ובתוקף לשנה. במקרים חריגים תישקל העלאה או הורדה של סכום הערבות על פי המלצת מנהל הלשכה ובאישור מטה מנ"א [2].

הקשיים של ביקורת הגבולות במעבר הגבול

לפי ס'' 3 (2) לתקנות, אזרח ובעל דרכון של אחת הארצות המפורטות, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2, גם בתחנת הגבול; כלומר, מתייתר הצורך בהנפקת "אשרת כניסה לישראל" עוד במדינת מוצאם, אזרחי מדינות אלו הרוצים להיכנס לישראל למטרת ביקור (מסוג ב/2) או למטרת מעבר, רשאים הם להיכנס לישראל עם דרכון תקף ללא צורך באשרת כניסה לישראל (ויזה) ולקבל את האשרה במעברי הגבול.

ברם, למרות זאת, בהתאם להנחיות הפנימיות שקיבלו לאחרונה עובדי רשות האוכלוסין במעבר הגבול נתב"ג, רבו המקרים בהם רשות האוכלוסין וההגירה במעבר הגבול נתב"ג מסרבים את כניסתה של בת הזוג לישראל אף לשם ביקור בן כמה ימים, וזאת בנימוק של חשש להשתקעות, כך מוצאת עצמה בת זוגו של אזרח ישראלי שלעיתים כל מטרתה הייתה לבקר את משפחתו של בן זוגה הישראלי מסורבת כניסה ומגורשת למדינת מוצאה.

חשוב לדעת, כי במקרים בהם בת הזוג מסורבת כניסה ובעקבות כך היא מגורשת למדינת מוצאה, יושם לה בדרכון חותמת סירוב אשר תיעודה יישמר במחשבי רשות האוכלוסין, שמשמעותה סירוב כניסה לישראל למשך עשר שנים.


סיכום

ככלל, אף במדינות הפטורות מאשרת כניסה לישראל, קיים חשש לסירוב כניסתה של בת הזוג לישראל ולגירושה בפועל, מה שעלול למנוע כניסתה של בת הזוג למשך כעשור, אי לכך לשם מניעת מקרים כאלו ואחרים, ראוי להיוועץ בעורך דין מומחה בתחום אזרחות ואשרות בישראל בעל ניסיון בתחום, לשם קבלת חוות דעת מקצועית.

 
נכתב ע"י מיכאל חוואי, עו"ד


[1] חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.
[2] ע"פ נוהל משה"פ.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים