_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> אזרחות ואשרות בישראל >> אזרחות ותושבות קבע >> ההבדל בין תושב קבע לאזרח

ההבדל בין אזרח לתושב קבע

מבוא

קיימים מספר סוגי מעמד במדינת ישראל כשלכל אחד מהם ישנם זכויות שאינן ניתנות לאחר. אזרח - מעמד האזרחות הוא מעמד הישיבה בישראל הגבוה ביותר, מעמד זה מעניק את מרב הזכויות והחובות למי שמחזיק בו ומבטא את הקשר ההדוק ביותר בין האדם למדינה. תושב קבע - תושב קבע מוגדר במדינת ישראל כאדם שמרכז חייו נמצא בישראל,  אשרה זו מזכה את הזר לישיבה בישראל למשך כל חייו כל עוד לא פקעה האשרה .

חלק ניכר מתושבי מדינת ישראל אינם מחזיקים במעמד של אזרח כי אם במעמד של תושב קבע, זאת למרות שהם והוריהם והורי הוריהם נולדו בישראל, כך לדוגמא תושבי מזרח ירושלים מחזיקים אך ורק במעמד של תושב קבע ואינם נחשבים לאזרחי מדינת ישראל.

יחד עם זאת, תושבי מזרח ירושלים יכולים לשדרג את מעמדם מתושב לאזרח במצב בו הם עוזבים את מקום מגוריהם במזרח ירושלים ועוברים להתגורר במערב ירושלים או בשאר חלקי הארץ. במאמר זה נלבן את ההבדלים והנפקויות בין מעמד תושב קבע לבין מעמד אזרח.
 

תושבות קבע ואזרחות

קיימת קשת רחבה של אנשים הנושאים בתושבות קבע במדינת ישראל ואינם אזרחיה, למרות ששניהם נושאים אותה תעודת זהות (כחולה), חלקם נושאים תעודת זהות שאינה מסוג אזרחות, חלקם של תושבי הקבע מחזיק בתושבות קבע מבחירה וחלקם בלית ברירה, המכנה המשותף לכולם הוא אחד, הם אינם אזרחי מדינת ישראל ותושבות הקבע שברשותם מותנית בעמידה בקריטריונים מסוימים, כפי שמפורטים במאמרנו: "שלילת תושבות הקבע".

לרוב מדובר באזרחים זרים שהיגרו למדינת ישראל וקיבלו אשרה מסוג תושבות קבע, הן באמצעות זוגיות עם אזרח ישראלי והן באמצעות עלייה מתוקף חוק השבות, ביניהם קיימים אזרחים אשר מרצונם חפצים להישאר במעמד מסוג תושבות קבע ואינם רוצים לשדרג את מעמדם לאזרחות, מאחר ובמדינת מוצאם לא ניתן להחזיק בשני אזרחויות, משכך הקניית אזרחות ישראלית תוביל לשלילת אזרחותם הקודמת.

סוג נוסף של אנשים המחזיקים בתושבות קבע, הינם תושבי מזרח ירושלים, ביוני 1967, בעקבות מלחמת ששת-הימים, סיפחה ישראל את ירושלים המזרחית לגבולות המוניציפליים של ירושלים המערבית והחילה עליהם את החוק הישראלי. לאחר סיפוח שטחים אלה ערכה בהם ישראל מפקד אוכלוסין, ונתנה מעמד של תושב קבע לכל מי שהיה תושב השטח המסופח ונמצא בו בעת עריכת המפקד. כך שלמעשה תושבי מזרח ירושלים אינם אזרחי מדינת ישראל כי אם תושביה, ולכל היותר הם יכולים להנפיק אזרחות של מדינות זרות.

 

ההבדל המהותי בין תושב קבע לבין אזרח

מרבית זכויות האזרחים ניתנים גם לתושבי הקבע. כך למשל, שניהם זכאים לקבל זכויות סוציאליות וביטוח בריאות, לפי חוק הביטוח הלאומי, כגון: דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, קצבת נכות וזקנה. שניהם זכאים להצביע בבחירות עירוניות.

יחד עם זאת, מעמד תושבות הקבע שונה באופן מהותי ממעמד האזרחות. תושבות קבע, שלא כמו אזרחות, מועברת לילדי התושבים רק אם מתקיימים תנאים מסוימים, ותושבים הנישאים למי שאינם תושבים, צריכים להגיש עבורו בקשה לאיחוד משפחות. הזכות החוקתית לחזור תמיד לישראל שמורה רק לאזרחים ישראלים, בניגוד לתושב קבע שאינו יכול לחזור לישראל כעבור מספר שנים, כל זאת ועוד נפרט להלן:

 

הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת

אומנם, לבחירות העירוניות לשניהם ישנה זכות שווה להצביע. יחד עם זאת, רק לאזרח מוקנית הזכות לבחור ו/או להיבחר לכנסת, בניגוד לתושב קבע שנשללת ממנו זכות זו.
 

הזכות לקבלת דרכון ישראלי

אומנם, גם תושבי קבע זכאים להיכנס ולצאת מישראל. יחד עם זאת, בניגוד לאזרח הזכאי לדרכון ישראלי, תושב קבע אינו זכאי לדרכון כי אם ל"אישור מעבר", אישור המגביל אותו להיכנס למספר מדינות באופן חופשי, כי אם הגשת בקשה מיוחדת בשגרירות של אותה מדינה אליה רוצה הוא לבקר.
 

השתקעות התושב במדינה אחרת

בניגוד לאזרח שהשתקע במדינה אחרת, אשר יכול לחזור כל עת שיחפוץ, תושב קבע לא יכול לחזור לאחר שהשתקע במדינה אחרת, וזאת מכיוון שמעמדו פוקע. לעניין זה השתקעות נחשבת, כאשר התושב שהה במדינות נכר מעבר למספר שנים.
 

מעמד הילדים שנולדו בישראל

ילדי תושבי קבע שנולדו בישראל לא יקבלו את מעמד הוריהם באופן אוטומטי, זאת בניגוד לאזרח.
 

איחוד משפחות

תושבי קבע הנישאים למי שאינם תושבים, צריכים להגיש עבורם בקשה מיוחדת לאיחוד משפחות, ועליהם לעמוד בתנאי סף גבוהים משל האזרחים.

בנוסף, יש לציין כי יש להבחין בין תושבות קבע לבין אזרחות, כאשר את תושבות הקבע מוסמך משרד הפנים לבטל במקרים מסוימים ואילו את האזרחות מוסמך משרד הפנים לבטל במקרים אחרים, לשם בחינת המקרים בהם מוסמך משרד הפנים לבטל את תושבות הקבע, ראו מאמרנו: "שלילת תושבות קבע".

 

סיכום

למרות שמרבית זכויות האזרחים ניתנים גם לתושבי הקבע, עדיין מעמד תושבות הקבע שונה באופן מהותי ממעמד האזרחות. למרות ההבדלים המשמעותיים הקיימים בין אזרחים לתושבי קבע, חשוב לדעת כי תושבי קבע במדינת ישראל חייבים בכל החובות שהמדינה מטילה.

ניתן לשדרג מעמד של תושבות קבע לאזרחות בעמידה בתנאי סף מסוימים. כך למשל, הצהרת אמונים למדינת ישראל, מעבר דירה לשאר חלקי הארץ. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי בחלק לא מבוטל של המקרים מתעוררות בעיות סבוכות אשר ללא ליווי משפטי מתאים יכולות להוביל לתוצאות הרות אסון, לכן החכם עיניו בראשו יקדים תרופה למכה בהתייעצות עם עורך דין בעל ניסיון בתחום של הסדרת מעמד לבן זוג זר. 
נכתב ע"י מיכאל חוואי


אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים