_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> אזרחות ואשרות בישראל >> משרד הפנים - כללי >> דיני הגירה וביקור בישראל

דיני הגירה וביקור בישראל

הוצאת ויזה לישראל מהווה אשרת כניסה ב/2 המזכה את הנכנס לישיבת ארעי לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים. ככלל בקשות לאשרות כניסה כתיירים באשרות מסוג  ב/2  תוגשנה בנציגויות ישראל בארצות המוצא בחו"ל, למעט במקרים בהם מדובר בזר ממדינה עמה יש הסכמי פטור מאשרות כניסה[1]. למדינת ישראל קיים הסכם עם כ-65 מדינות לגבי ביטול דרישת הנפקת ויזה. אזרחי מדינות אלו הרוצים לבקר בישראל, רשאים להיכנס לישראל עם דרכון תקף בלבד, ללא צורך באשרת כניסה (ויזה). לרשימת המדינות הפטורות מאשרת כניסה - לחץ כאן.

לעומתם, אזרחים זרים ממדינות שאינן כלולות בהסכם הרוצים לבקר בישראל, ישנו צורך באשרת כניסה מראש עבור ביקורם, לשם כך מתבקשים ראשית להגיש בקשה בקונסוליה הישראלית בארץ מוצאם. הבקשה צריכה להיות מלווה במסמכים מסוימים כולל תמונה עדכנית ומסמך נסיעה. כל בקשה מסוג זה מועברת לרשויות בישראל ונבחנת לגופא ורק משניתן האישור יכול המבקר להיכנס .

לשם אבחנה בין סוגי האשרות ומעמדם החוקי בישראל, ראו מאמרנו: סוגי האשרות בישראל.

דין אזרחים זרים ממדינות המחויבות באשרת כניסה
כאמור, אזרחים זרים הרוצים לבקר בישראל וישנו צורך באשרת כניסה מראש עבור ביקורם, מתבקשים ראשית להגיש בקשה בקונסוליה הישראלית בארץ מוצאם. עם זאת, במקרים החריגים הבאים יוכל המזמין (אזרח/תושב ישראלי) להגיש בקשה להזמנת תייר בלשכת הרשות באזור מגוריו[2]:
  • לא קיימת נציגות ישראלית בארצו של המוזמן.
  • הוגשה בקשה שסורבה ע"י הקונסול. (על המזמין להמציא אסמכתא לסירוב/תשובת סירוב - תופיע במערכת "אביב").
  • הזר המוזמן שהה בישראל בעבר שלא כחוק.
  • מקרים הומניטאריים בהם הזר המוזמן: נכה, קשיש וכו'.
  • ביקור של קרובי משפחה.
  • אנשי עסקים המוזמנים לביקור קצר מועד ע"י בעלי עסקים בארץ לצורכיהם העסקיים.
כל בקשה תיבחן בכפוף לעמידה בתנאים. בקשות להזמנת זרים מחו"ל כתיירים תוגשנה רק על ידי אזרח /תושב קבע ישראלי, זר השוהה בישראל לא יוכל להזמין זרים אחרים[3].

דין זר שהורחק מישראל:
זר שהורחק מישראל יוכל לשוב ולהיכנס לארץ רק לאחר עשר שנים מיום יציאתו. במקרים חריגים בסמכות מנהל הלשכה לאשר כניסתו קודם לכן, וזאת לאחר התייעצות עם מחלקת אשרות במטה הרשות[4].

דין זר שכניסתו סורבה:
זר שכניסתו סורבה במעבר גבול והוכלל ב"רותם" ו"כר"ם" יוכל לשוב ולהיכנס לארץ רק לאחר עשר שנים מיום סירובו. במקרים חריגים בסמכות מנהל הלשכה לאשר כניסתו קודם לכן, וזאת לאחר התייעצות עם מחלקת אשרות במטה הרשות[5].

דין זר שעבד בארץ ברישיון מסוג ב/1:
זר אשר שהה ועבד בארץ ברישיון שהייה ועבודה מסוג 
ב/1 בתוקף ויצא כחוק בתום תקופת רישיונו הכולל, יוכל להגיש בקשה לאשרת כניסה לישראל רק בחלוף שנה מיום יציאתו. במקרים חריגים בסמכות מנהל הלשכה לאשר כניסתו קודם לאחר התייעצות עם מחלקת אשרות במטה הרשות[6].

דין זר ששהה בישראל באופן בלתי חוקי:
זר ששהה בישראל באופן בלתי חוקי מעל 30 יום ועד שנה מתום תוקף רישיון השהייה, יוכל להגיש בקשה לאשרת כניסה לישראל, רק בחלוף שנתיים מיום יציאתו. במקרים חריגים בסמכות מנהל הלשכה לאשר כניסתו קודם לאחר התייעצות עם מחלקת אשרות במטה הרשות[7].

זר ששהה בישראל באופן בלתי חוקי מעל שנה ומבקש לשוב ולהיכנס לישראל, יוכל להגיש בקשה לאשרת כניסה לישראל רק בחלוף חמש שנים מיום יציאתו. במקרים חריגים בסמכות מנהל הלשכה לאשר כניסתו קודם לאחר התייעצות עם מחלקת אשרות במטה הרשות[8].

יחד עם זאת, זר המוזמן להליך משפטי/ וועדת תביעות במוסד לביטוח לאומי, יטופל בלשכות ללא התחשבות בתקופת שהייה קודמת בישראל[9].

דין אזרחים זרים ממדינות הפטורות מאשרת כניסה
דין "עובד זר" שעבד בארץ ברישיון מסוג ב/1:

זר אשר שהה ועבד בארץ ברישיון שהייה ועבודה מסוג 
ב/1 (להלן: "עובד זר") בתוקף ויצא כחוק בתום תקופת רישיונו הכולל, יורשה להיכנס לישראל אם חלפה שנה מיום יציאתו[10].

דין "עובד זר" שעבד בארץ באופן בלתי חוקי:
"עובד זר" אשר עבד בארץ באופן בלתי חוקי והורחק יוכל לשוב ולהיכנס לארץ, רק לאחר עשר שנים מיום יציאתו. במקרים חריגים תאושר הכניסה בשלב מוקדם יותר על ידי ראש הרשות[11].

דין "עובד זר" ששהה בארץ באופן בלתי חוקי:
"עובד זר" ששהה בישראל כשב"ח מעל 30 יום מתום תוקף רישיון השהייה, יוכל לשוב ולהיכנס לישראל, רק לאחר שנתיים. במקרים חריגים תאושר כניסתו מראש על ידי ראש הרשות[12].

"עובד זר" ששהה בישראל כשב"ח מעל שנה, מתום תוקף רישיון השהייה, לא יוכל להיכנס כלל לישראל. במקרים חריגים תאושר כניסה על ידי ראש הרשות[13].

דין זר ששהה בישראל באופן בלתי חוקי:
זר ששהה בישראל באופן בלתי חוקי מעל 30 יום יוכל לשוב ולהיכנס לארץ רק לאחר שחלפה שנה ממועד יציאתו[14].
זר ששהה בישראל באופן בלתי חוקי מעל שנה ומבקש לשוב ולהיכנס לישראל, חייב באישור מוקדם מראש רשות האוכלוסין[15].

זר אשר כניסתו לישראל לא אושרה בעבר מסיבה כלשהי, יוכל להכנס לישראל רק לאחר הזמנתו ע"י גורם מזמין בישראל (בן משפחה או אזרח ישראלי) באמצעות לשכת רשות האוכלוסין, בקשתו תועבר למטה הרשות להחלטה[16].

 
נכתב ע"י - עו"ד מיכאל חוואי


[1] ע"פ סעיף א.2 לנוהל שמס' 5.4.0001 "נוהל הטיפול במתן אשרות כניסה מסוג ב/2 (ביקור) בבקשות המוגשות בלשכות הרשות ממדינות המחויבות באשרת כניסה" (עודכן – 10.6.12). (להלן: "נוהל 5.4.0001").
[2] ס' ב.1 לנוהל  5.4.0001.
[3] ע"פ סעיף א.3 לנוהל שמס' 5.4.0001.
[4] ס' ב.2.1. לנוהל  5.4.0001.
[5] ס' ב.2.2. לנוהל  5.4.0001.
[6] ס' ב.2.3. לנוהל  5.4.0001.
[7] ס' ב.2.4. לנוהל  5.4.0001.
[8] ס' ב.2.5. לנוהל  5.4.0001.
[9] ס' ב.2.4. לנוהל  5.4.0001. ראה עוד בס' ב.3.10.
[10] ס' ב.1 לנוהל שמס' 5.4.0003 "נוהל הטיפול בזרים המבקשים להיכנס ארצה ממדינות הפטורות מאשרת כניסה". (עודכן – 1.12.2009). (להלן: "נוהל 5.4.0003").
[11] ס' ב.2 לנוהל 5.4.0003.
[12] ס' ב.3 לנוהל 5.4.0003.
[13] ס' ב.4 לנוהל 5.4.0003.
[14] ס' ב.8 לנוהל  5.4.0003.
[15] ס' ב.9 לנוהל  5.4.0003.
[16] ס' ב.10 לנוהל  5.4.0003. 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים