טל: 03-6963502 פקס: 03-6966151
במקרים דחופים: 054-2237766


רח' מנחם בגין 48 (בית אמות ביטוח, קומה 12) תל אביב
אימייל: viph120@gmail.com

_____________

 

_____________


מלאו את פרטיכם
ונחזור אליכם בהקדם_____________

 

_____________

 
שתף
FacebookTwitter

_____________

 

_____________

 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 600 ש"ח במקום 1,800 ש"ח
_____________
 
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "ביטול הסכם שקיבל תוקף פסק דין" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
 

סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "הימנעות מהבאת ראיה במשפט" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח

_____________

סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "דיון נוסף" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "הארכת מועדים" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "ההבדל בין שיהוי להתיישנות" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "הודאה והדחה" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "החריגים לזכות הגילוי והעיון במסמכים" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "היקף הזכות לגילוי מסמכים" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "הכרעה בין עדויות סותרות" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "הפסקת תובענה - אימתי" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח

 
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "הפתעת הצד שכנגד במשפט" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "השוואה בין עיקול זמני לעיקול בהוצל"פ" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "השתק שיפוטי" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "התייחסות שיטת האדוורסרית לפרוצדורה" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "זכות הייצוג בפני עורך דין" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "חיוב הוצאות משפט" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "מעשה בית דין" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "משפט חוזר באזרחי" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "סמכות טבועה" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "ערעור על אבעיה" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "ערעור על מימצאים עובדתיים" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "פסק דין על דרך הפשרה" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "הרמה הנדרשת בהוכחת גניבה בהליך אזרחי" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "שינוי והרחבת חזית" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
סוגיה מספר "סוגיות במשפט האזרחי" בנושא: "תיקון כתב תביעה" במהדורה דיגיטלית במבצע רק 80 ש"ח במקום 240 ש"ח
_____________
דף הבית >> כללי >> ההבדל בין אי מניעת פשע לבין חיפוי על עבירה

משרד עו"ד מיכאל חוואי

 

ההבדל בין אי מניעת פשע לבין חיפוי על עבירה

מבוא

אי מניעת פשע היא עבירה פלילית מסוג "עוון", המופיעה בחוק העונשין בישראל. בסעיף 262 לחוק העונשין[1] נאמר: "מי שידע כי פלוני זומם לעשות מעשה פשע ולא נקט כל האמצעים הסבירים למנוע את עשייתו או את השלמתו, דינו - מאסר שנתיים". המושג "פשע" המופיע בסעיף זה הוא במשמעות המצומצמת שניתנה למושג זה בחוקי מדינת ישראל - עבירה שנקבע לה עונש חמור מאשר מאסר לתקופה של שלוש שנים[2].

יש לציין, כי יש לעבירה של אי-מניעת פשע אחות רעה וגרועה הימנה, והיא העבירה הקרויה "חיפוי על עבירה" – עבירה כהוראת סעיף 95 לחוק העונשין, במאמר זה נברר מהם ההבדלים בין עבירת "אי מניעת פשע" לאחותה הגדולה ממנה - עבירת "חיפוי על עבירה".
 

יסודות העבירה של אי-מניעת פשע

קיימים כמה רכיבים הם בהגדרת העבירה של אי-מניעת פשע, ואלה הם:
1.       אדם היודע.
2.       פלוני זומם.
3.       לעשות מעשה פשע.
4.       ואינו נוקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את עשיית המעשה או את השלמתו.
עם השלמתם של ארבעת רכיבים אלו עומדת על תילה עבירת "אי מניעת פשע", עוד על עבירה זו ראו מאמרנו: "אי מניעת פשע".

השוני בין עבירת "אי מניעת פשע" לעבירת "חיפוי על עבירה"

כאמור, יש לעבירה של אי-מניעת פשע אחות רעה וגרועה הימנה, והיא העבירה הקרויה "חיפוי על עבירה" – עבירה כהוראת סעיף 95 לחוק העונשין[3]. וכלשונו של סעיף 95(א):
"מי שיודע כי אדם פלוני זומם לעבור עבירה או עבר עבירה לפי פרק זה שעונשה מאסר חמש עשרה שנה או עונש חמור מזה, ולא פעל באופן סביר כדי למנוע עשייתה, השלמתה או תוצאותיה, הכל לפי הענין, דינו – מאסר שבע שנים".

עבירה זו דומה לעבירה של אי-מניעת פשע ובה-בעת אין השתיים דומות, השוני שבעבירה זו, בהשוואה לעבירה של אי מניעת פשע לפי סעיף 262 הוא בכמה דברים[4]:

1.       החובה בעבירת "אי מניעת פשע" היא לפעול למניעת עשיית או השלמתה של עבירת פשע שהנאשם יודע על מזימה או כוונה לעוברה. ואילו עבירת "החיפוי" מתפשטת גם על המקרה שהעבירה כבר בוצעה והנאשם היודע זאת אינו פועל כראוי כדי למנוע את תוצאותיה, תוצאות העלולות להיות הרות אסון.

2.       עבירת "החיפוי" אינה נעברת גם כשמחפים או מעלימים עבירה בטחונית, אלא אם היא מן העבירות שענשן לא פחות מחמש עשרה שנות מאסר, ואילו עבירת "אי מניעת פשע" מתייחסת לכל העלמת פשע אשר כידוע עונשן של עבירות פשע מתחיל משלוש שנות מאסר[5].

3.       בעבירה של אי מניעת פשע אין כל סייג הפוטר את הנאשם היודע על הכוונה לבצעו מלפעול כדי למנוע את עשייתו או השלמתו, גם אם הידיעה מתייחסת לבן משפחה מן הקרובים ביותר. אך דוקא בעבירות בטחוניות מן החמורות ביותר פוטר החוק מן החובה לפעור כאשר הדבר נוגע לבן משפחה קרוב, היינו בן זוג, הורה, צאצא, אח או אחות. כאשר הדבר נוגע לבן משפחה כזה לבדו ואין לו שותפים, זכות השתיקה וההימנעות מלפעול היא כללית ומוחלטת[6].

אולם ברי הדבר כי כאשר הקרוב פועל בצוותא עם אנשים אחרים,  הפטור אינו משתרע גם על ענינם של האחרים. בבוא האיש היודע על הענין למלא את החובה המוטלת עליו לפעול לגילוי הזוממים או העבריינים, הוא רשאי להשתיק את חלקו של קרוב המשפחה ולהשמיט כל פרט הנוגע לו העלול בצורה כל שהיא לסבכו בענין. וכדברי השופט זילברג בפס"ד ע"פ 517/66 אבו כדרה נ' היועץ המשפטי לממשלה[7]:

"ברור לי, כי הפטור אינו משתרע גם על ענינם של האחרים. אבל מאומה לא נגרע במה שנוגע לקרוב עצמו. בבוא האיש היודע על הענין למלא את החובה המוטלת עליו לפעול לגילוי הזוממים או העבריינים, הוא רשאי להשתיק את חלקו של קרוב המשפחה ולהשמיט כל פרט הנוגע לו העלול בצורה כל שהיא לסבכו בענין. אחרת, כך נראה לי, הופך הפטור לחסר ערך בכל מקרה שבו מעורב קרוב משפחה עם אנשים אחרים. לזה, חושבני, לא התכוון המחוקק".
 

סיכום

לסיכום, קיימים שלושה הבדלים מהותיים בין עבירה של "אי מניעת פשע" לבין עבירת "החיפוי", הבדל ראשון נעוץ בחובה בעבירת "אי מניעת פשע" היא לפעול למניעת עשיית או השלמתה של עבירת פשע שהנאשם יודע על מזימה או כוונה לעוברה. ואילו עבירת "החיפוי" מתפשטת גם על המקרה שהעבירה כבר בוצעה והנאשם היודע זאת אינו פועל כראוי כדי למנוע את תוצאותיה, תוצאות העלולות להיות הרות אסון. הבדל שני, עבירת "החיפוי" אינה נעברת גם כשמחפים או מעלימים עבירה בטחונית, אלא אם היא מן העבירות שענשן לא פחות מחמש עשרה שנות מאסר, ואילו עבירת "אי מניעת פשע" מתייחסת לכל העלמת פשע אשר כידוע עונשן של עבירות פשע מתחיל משלוש שנות מאסר.

הבדל שלישי, בעבירה של אי מניעת פשע אין כל סייג הפוטר את הנאשם היודע על הכוונה לבצעו מלפעול כדי למנוע את עשייתו או השלמתו, גם אם הידיעה מתייחסת לבן משפחה מן הקרובים ביותר. אך דוקא בעבירות בטחוניות מן החמורות ביותר פוטר החוק מן החובה לפעור כאשר הדבר נוגע לבן משפחה קרוב, היינו בן זוג, הורה, צאצא, אח או אחות. כאשר הדבר נוגע לבן משפחה כזה לבדו ואין לו שותפים, זכות השתיקה וההימנעות מלפעול היא כללית ומוחלטת.

 
נכתב ע"י עו"ד מיכאל חוואי
 

[1] סעיף 262 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין").
[2] עפ"י ס' 24 (1) לחוק העונשין, וכלשונו: "פשע – עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים".
[3] סעיף 95 (א) לחוק העונשין.
[4] ע"פ 517/66 סעיד אבו כדרה נ' היועץ המשפטי לממשלה, כא (1) 246 (1967); ע"פ 312/73 מחמוד מצרווה נ' מדינת ישראל , כח (2) 805 (1974); גור-אריה, לעיל ה"ש 16, חלק 3, סעיף 1.
[5] עפ"י ס' 24 (1) לחוק העונשין, וכלשונו: "פשע – עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים".
[6] סעיף 95 (ג) לחוק העונשין, וכלשונו: "הוראות סעיף זה לא יחולו על בן זוג, הורה. צאצא, אח או אחות של אדם שזמם או עבר עבירה כאמור."
[7] ע"פ 517/66 סעיד אבו כדרה נ' היועץ המשפטי לממשלה, כא (1) 246 (1967).

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בתשובות אלו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
  

 

שעות פעילות המשרד: ימים א'-ה', בין השעות 8:30 עד 17:00
כתובתנו: דרך מנחם בגין 48, בית אמות ביטוח, קומה 12, תל אביב


טל: 03-6963502
פקס: 03-6966151
במקרים דחופים בלבד: 054-2237766 

 

דוא"ל: viph120@gmail.com

 לייבסיטי - בניית אתרים